| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Sørflata – Gnr.29 Bnr.39

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.39 – Sørflata - 0 mark 02 øre - Siljan kommune

 

Eiendommen Austad/Sørflata Bnr.39 ble i 1953 utskilt fra Austad/skolejord Bnr.13 og solgt fra Siljan kommune til Skiens Telefonforening Skien:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/skolejord Bnr.13 den 02.03.1953, hvorved utskilt Austad/Sørflata Bnr.39.

Skjøte på eiendommen Austad/Sørflata Bnr.39 fra Siljan kommune til Skiens Telefonforening Skien for kr. 300. Datert 11.07.1953

 

Austad/Sørflata Bnr.39 ble kjøpt av Siljan kommune i 1984.

 

Austad/Sørflata Bnr.39 ble i 1988 sammenføyd med Austad Bnr.19 og Austad Bnr.29.

 

 

Manntall for Austad