| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814


 

Rød/Vestgaarddalen Gnr.27 Bnr.5

 

 

Hans Martin Larsen skilte i 1933 ut eiendommen Rød/Vestgaarddalen Bnr.5 fra Rød/innmarken Bnr.2 til Georg Gulliksen Gonsholt. Georg kjøpte eiendommen i 1935:

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 31.08.1933, hvorved til Georg Gonsholt er utskilt Rød/Vestgaarddalen Bnr.5. Tinglyst 01.12.1933

Skjøte på Rød/Vestgaarddalen Bnr.5 fra Hans L Rød til Georg Gonsholt for kr. 400. Datert 28.12.1934, tinglyst 25.01.1935

 

 

Matrikkelutkast 1950

Rød Gnr.27

Bnr.5 – Vestgårddalen - 0 mark 07 øre - Georg Gonsholt

 

Georg Gulliksen solgte i 1966, blant annet, Rød/Vestgaarddalen Bnr.5 til Alf Kiste:

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Vestgaard Gnr.28 Bnr.15 og Rød /Vestgaarddalen Gnr.27 Bnr.5 fra Georg G Gonsholt til Alf Kiste f. 12.05.1946  for kr. 500. Overdragelsen er en gave på visse vilkår. Datert 05.05.1966

 

 

 

Manntall for Rød