| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Torshaug – Gnr.17 Bnr.14

 

Senere adresse: Hegnavegen 9

 

Torsholt/Torshaug Bnr.14 ble i 1928 utskilt fra Torsholt/Skog Bnr.8 og solgt fra Treschow til Johannes Rød i 1929:

Skylddelingsforretning avholt den 13.11.1928 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Torshaug Bnr.14 til Johannes Rød. Tingl. 30.11.1928

Skjøte på Torsholt/Torshaug Bnr.14 og Tudal Gnr.20 Bnr.7 fra Treschow til Johannes Rød for kr. 2000. datert 25.04.1929. 03.05.1929

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.14 – Torshaug - 0 mark 17 øre - Johannes Rød

 

 

Eier/Bruker her fra 1929

 

Johannes Rød f. 1900 var sønn av Ole Kristian Jacobsen. Johannes giftet seg i 1925 med Lilly Ovidia Olsdatter f. 1897. De eide flere eiendommer og Johannes overtok eiendommen Torsholt/Torshaug Bnr.14 i 1929. Han nevnes som eier av den i matrikkelen i 1950. Johannes døde i Siljan i 1977.

 

Se Torsholt Bnr.10 og Torsholt Bnr.6

 

Se familieark på Tudal/Torshaug