| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE ETTER 1814


 

 

Hogstad Øvre/Sandvold Gnr.7 Bnr.14

 

(Senere adresse: Grorudveien 104)

 

Hogstad Øvre/Sandvold Bnr.14 ble utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.1 ev Treschow i 1948. Det nevnes ved skylldelingen at Sandvold Bnr.14 ble skilt ut til Asbjørn Saga, men Treschow eide fortsatt plassen:

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre/skogen Bnr.1 av Treschow den 09.10.1948, hvorved utskilt Hogstad Øvre/Skoglund Bnr.13 til Lars Fosshaug og Hogstad Øvre/Sandvold Bnr.14 til Asbjørn Saga. Datert 16.10.1948

 

 

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad øvre Gnr.7 
Bnr.14 - Sandvold - 0 mark 03 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

 

Bosatt her fra 1948

 

Asbjørn Olav Saga f. 1919 fra Saga u/Tveitan giftet seg i Siljan i 1940 med Magnhild Andersen f. 1920 fra Larvik. De ble bosatt på Hogstad Øvre Bnr.14 (Sandvold). Magnhild døde i Siljan i 1997 og Asbjørn døde der i 1999.

 

Barn:

Solveig Saga f. 1941

Harald Saga f. 1945 d. 2009

 

Familieark