| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Evju Gnr.17 Bnr.24

 

Senere adresse: Sentrumsveien 49A

 

 

Torsholt/Evju Bnr.24 ble i 1949 skilt ut fra Torsholt/Saga Bnr.6 og solgte fra Treschow til Kristian Bøe i 1950:

Skylddelingsforretning avholt den 01.11.1949 på Torsholt/Saga Bnr.6, hvorved utskilt Torsholt/Evju Bnr.24 til Kristian Bøe og Torsholt/Fostvedt Bnr.25 til Gustav Gulliksen.

Skjøte på Torsholt/Evju Bnr.24 til fra F.M. Treschow til Kristian Bøe f. 13.11.1911 for kr. 900. datert 24.02.1950

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.24 – Evju - 0 mark 03 øre - Kristian Bøe          

 

 

Bosatt her fra 1950

 

Ole Kristian Bøe f. 1910 og Edit Synnøve Anundsen f. 1916 kjøpte i 1950 eiendommen Torsholt/Evju Bnr.24. Han døde i Siljan i 1976 og hun i 2008.

 

Se Omslandmyrene Bnr.33 u/Høiseth