| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814


 

 

Kvislarønningen u/Kvisla Gnr.33

 

 

Kvislarønningen var en husmannsplass under Kvisla frem til 1869. Da ble den utskilt som eget bruk, Moholt/Qvislarødningen - løpenummer 563b, løpenummer 564b, løpenummer 566b, løpenummer 567b – senere Bnr.9. Den ble et eget bruk under Moholt. (Løpenummer 563 og 584 var fra Moholt og løpenummer 566 og 567 var fra Kvisla.)

 

 

 

Manntall for Kvisla

 

 

Se Kvislarønningen før 1814

 

Se Moholt/Kvislarønningen Bnr.26