| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

 

Tveitan/Saga Gnr.9 Bnr.9

 

Se Saga før 1814

 

 

Saga var i 1846 en plass under Tveitan, matrikkelnummer 163 med løpenummer 501. Tveitan var fra 1835 eid av Treschow. 

 

 

Tveitan/Sagtangen (et jordstykke) - løpenummer 501b – senere Bnr.10 ble i 1879 utskilt fra Tveitan/Sagen - løpenummer 501:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan/Sagen - løpenummer 501 - senere Bnr.9 den 23.08.1879, hvorved Tveitan/Sagtangen (et jordstykke) - løpenummer 501b – senere Bnr.10 ble utskilt. Tingl. 03.05.1879

 

Den resterende delen ble Tveitan/Saga- løpenummer 501a - senere Bnr.9.

 

Tveitan/Saga Bnr.9 ble i 1891 overført og sammenføyd med Tveitan Bnr.5. Tingl. 15.07.1891

 

I 1891 dukket det opp en ny plass som het Saga. Se Tveitan Saga Bnr.12

 

 

 

Se manntall for Saga

 

 

 

 

Bosatt her fra 1798 til 1847 (Anne Margrethe til 1849)

 

Ole Larsen Saga sin sønn Ole Olsen f. 1778 overtok som husmann etter sin far som døde på i 1798. Ole Olsen nevnes der i 1801 sammen med sin mor og sine søsken Jacob og Maren. Ole Olsen giftet seg i 1813 med Anne Margrethe Olsdatter f. 1793 fra Torsholt og bodde der videre som husmann. Ole døde der i 1847 og Anne Margrethe i 1849.

 

Barn:

Ole Olsen f. 1814 d. 1815

Anne Helvig Olsdatter f. 1816 d. 1880

Maren Olsdatter f. 1817 d. 1830

Karen Kirstine Olsdatter f. 1820

Ole Olsen f. 1821

Berte Marie Olsdatter f. 1823

Jacob Olsen f. 1825 d. 1898

Lars Olsen f. 1825

Daniel Olsen f. 1827 d. 1832

Anders Olsen f. 1829 d. 1843

Daniel Olsen f. 1833 d. 1835

Daniel Olsen f. 1838 d. 1838

Maren Olsdatter f. 1840 d. 1848

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1849 til etter 1891

 

Jacob Olsen f. 1825 var sønn av overnevnte Ole Olsen Saga. Jacob giftet seg i 1849 med Anne Torsdatter f. 1823. Anne var enke etter Henrik Simonsen som døde på Rønningene u/Øverbø i 1847. Jacob overtok som leilending på Saga u/Tveitan ettter sin far som døde i 1848. Jacob og Anne nevnes der i tellingen i 1891. Jacob døde på Island i 1898. Anne bodde hos datteren fra sitt første ekteskap, Anne Helvig Henriksdatter, på Dalen i Solum sogn i 1900. Hun nevnes ikke hos dem i 1910.

 

Barn:

Maren Kristine Jacobsdatter f. 1850

Ole Jacobsen f. 1853 d. 1869

Lovise Jacobsdatter f. 1859

 

Familieark