| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Løvli Gnr.22 Bnr.14

 

Senere adresse Austadveien 169

 

 

Jacob Olsen skilte i 1946 ut eiendommen Serkland/Løvli Bnr.14 fra Serkland/indmarken Bnr.2 og solgte den til sønnen Gunvald Serkland:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 26.11.1946, hvorved til Gunvald Serkland er utskilt Serkland/Løvli Bnr.14.

Skjøte på Serkland/Løvli Bnr.14 fra Jacob O Serkland f. 27.08.1885 til sønnen Gunvald Serkland f. 28.09.1914 for kr. 150. Datert 05.02.1947

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.14 – Løvli - 0 mark 05 øre - Gunvald Serkland 

 

 

 

Manntall for Serkland

 

 

Bosatt her fra 1946

 

Gunvald Serkland f. 1914 fra Serkland giftet seg i 1941 med Marie Nygård f. 1918. Hans far skilte i 1946 ut eiendommen Serkland/Løvli Bnr.14 og solgte den til sønnen Gunvald. Marie døde i 1991 og Gunvald døde i 1999.

 

Barn:

Synnøve Serkland f. 1943

 

Familieark