| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

 

Tveitan/Saga Gnr.9 Bnr.12

 

 

(Senere adresse: Opdalsveien 500)

  

Tveitan/Saga Bnr.12 og Tveitan/Saga (skogen) Bnr.13 ble utskilt fra Tveitan Bnr.5 i 1891. (Tveitan/Saga - skogen - Bnr.13 ble siden sammenføyd med Tveitan Bnr.1):

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan Bnr.5 den 30.10.1891, hvorved utskilt Tveitan Nordre Bnr.11, Tveitan/Saga Bnr.12 og Tveitan/skogrettighetene på Saga Bnr.13. Tingl. 02.11.1891

 

Skjøte på Tveitan/Saga Bnr.12 fra Treschow til Ole Amundsen for kr. 2000 med div. forbehold som driftsvei, strandrett, jaktrett osv. Ting. 03.06.1893

 

Skjøte på Tveitan/Saga Bnr.12 fra Ole Amundsen til Bjarne Hansen for kr.11000, hvorav for løsøre kr.3000. Tingl. 23.11.1918

Kjøpekontrakt, hvorved Bjarne Hansen selger til Siljan Kommune et paa Tveitan/Saga Bnr.12 værende grustak for kr. 600 på nærmere angivende betingelser. Datert 31.05.1926, tingl. 23.06.1926  

 

 

Det var en annen plass Tveitan/Saga Bnr.9 frem til 1891, da den ble overført og sammenføyd med Tveitan Bnr.5 

 

 

Se manntall for Saga

 

 

 

 

Bosatt her fra 1893 til 1921

 

Ole Anundsen f. 1861 på Siljan Prestegård giftet seg i Siljan i 1891 med Jensine Katrine Lindstrøm f. 1874 i Bamble. Ole kjøpte i 1893 Saga u/Tveitan av Treschow. De nevnes der i 1900 og 1910 tellingen og Ole døde på Saga i 1921.

 

Barn:

Alfred Martinius Olsen f. 1892 d. 1970

Taran Constanse Olsdatter f. 1894

Selma Kristine Olsdatter f. 1896 d. 1949

Jørgen Amandus Saga d. 1899 d. 1981

Adolf William Saga f. 1901

Valdemar Kristoffer Saga f. 1904

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1911

 

Anton Olsen Dysterud f. 1887 fra Odalen giftet seg borgerlig i Kristiania i 1909 med Petra Anette Olsdatter f. 1890 fra Kristiania. De nevnes i Kristiania i 1910 tellingen, men i 1911 døpte de et barn bosatt på Saga u/Tveitan i Siljan.

 

Barn:

Milanda Olsdatter Dysterud f. 1910

Håkon Olsen Dysterud f. 1911

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1917 til 1978

 

Selma Kristine Olsdatter f. 1896 var datter av overnevnte Ole Anundsen Saga. Hun fikk et uekte barn i 1914 med anleggsarbeider Martin Ingebretsen f. 1882. Hun giftet seg i 1917 med Bjarne Hansen f. 1895 fra Skien. Han overtok Saga u/Tveitan etter sin svigerfar i 1918. Selma Kristine døde i 1949 og Bjarne i 1978.

 

Selma Kristine Olsdatter og Martin Ingebretsen sitt uekte barn:

Se Granheim u/Sølland

 

Selma Kristine Olsdatter og Bjarne Hansen sine barn:

Erna Irene Saga f. 1917 d. 2006

Asbjørn Olav Saga f. 1919 d. 1999

Bjarne Andreas Saga f. 1921 d. 1939

Ingolf Kristoffer Saga f. 1924 d. 2010

Aksel Sigurd Saga f. 1926

Thorleif Willy Saga f. 1928 d. 1994

Ragnhild Marie Saga f. 1931

Ingebjørg Helene Saga f. 1934

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1931

 

Knut Knutsen f. 1903 og Mari Norheim f. 1897 bodde på Saga da de døpte et barn i Siljan i 1931. Knut var handelsbetyrer. Det kan ha vært Saga u/Tveitan men det er da noe usikkert.

 

Barn:

Olav Knutsen f. 1931

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1960

 

Ingolf Kristoffer Saga f. 1924 var sønn av overnevnte Bjarne Hansen Saga. Ingolf giftet seg i 1949 med Eva Kristina Andersen f. 1925 i Siljan. Han overtok på Saga u/Tveitan i 1960. Eve Kristina døde i 1999 og Ingolf i 2010.

 

Barn:

Svein Saga f. 1949

Torgunn Elisabeth Saga f. 1953

Edgar Saga f. 1959

 

Familieark