| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Vang – Gnr.29 Bnr.24

 

Senere adresse Austaveien 547

 

Eiendommen Austad/Vang Bnr.24 ble i 1917 utskilt fra Austad Bnr.12 og solgte fra Martinius A Austad til Ole A Austad:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 07.06.1917, hvorved til Ole Arvesen er utskilt eiendommen Austad/Vang Bnr.24. Tinglyst 12.01.1918

Skjøte på eiendommen Austad/Vang Bnr.24 fra Martinius A Austad til Ole A Austad for kr. 150. Datert 14.11.1917, tinglyst 24.11.1917

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.24 – Vang - 0 mark 12 øre - Ole A. Austad 

 

 

Arve Austad var arving etter foreldrene Ole Austad og Anna. Han arvet eiendommen Austad/Vang Bnr.24 og solgte den til Bjarne Eriksen i 1960:

Hjemmelsovergang til Arve Austad f. 13.11.1893 på Austad/Vang Bnr.24 som eneste, myndige og selvskiftende arving after avdøde Ole A Austad og hustru Anna, verdi kr. 8000. Datert 15.11.1960

Skjøte fra Arve Austad til Bjarne Eriksen f. 05.10.1916 på Austad/Vang Bnr.24 for kr. 8000. Datert 15.11.1960

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1917 til 1943 (Anne døde i 1947)

Ole Arvesen (1866 – 1943) og Anna Bertine Trulsdatter (1871 -1947) var bosatt på Austad Bnr.12. Eiendommen Austad/Vang Bnr.24 ble i 1917 utskilt fra Austad Bnr.12 og solgte fra Ole sin bror Martinius Austad til Ole på Austad. De skrev seg trolig som Austad. Ole døde i 1943 og Anne Bertine i 1947. Sønnen Arve arvet Austad/Vang Bnr.24 og solgte eiendommen i 1960.

 

Se Austad

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1947 til 1960

 

Sønnen til Ole Arvesen, Arve Olsen (Austad), arvet Austad/Vang Bnr.24 og solgte eiendommen i 1960 til Bjarne Eriksen.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1960

 

Bjarne Eriksen f. 1916 fra Gjerpen giftet seg med Ingrid Laurine Kvisla f. 1919 fra Kvisla. I Norske Gårdsbruk 1955 står det at gården Austad (Framstua) (Bnr.12 og Bnr.14) var eid av Martinius Austad, men at den var forpaktet av Bjarne Eriksen f. 1916. Bjarne kjøpte i 1960 eiendommen Austad/Vang Bnr.24 av Arve Austad. Ingrid Laurine døde i Siljan i 1992. Bjarne døde der i 2000.

 

Se Austad