| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

 

Tveitan/Foss Gnr.9 Bnr.14

 

Tveitan/Foss Bnr.14 ble i 1920 utskilt fra Tveitan Bnr.4 og solgte fra Treschow til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan Bnr.4 den 08.09.1920, hvorved utskilt Tveitan/Foss Bnr.14 til Vestfold Fylke. Tingl. 25.09.1920

Skjøte på Tveitan/Foss Bnr.14 med flere bruk fra Treschow til Vestfold Kraftselskap med div forbehold. Tingl. 18.10.1922

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tveitan Gnr.9

Bnr.14 - Tveitan foss - 0 mark 11 øre - Vestfold Kraftselskap