| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Østre (Framstua) – Gnr.23 Bnr.17

 

Senere adresse Gurholtveien 157

 

 

Treschow skilte i 1888 ut Gurholt/Østre Bnr.17 fra Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11 den 26.09.1888, hvorved utskilt Gurholt/Østre Bnr.17. Tinglyst 01.11.1888

 

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Østre Bnr.17 den 04.09.1891, hvorved utskilt Gurholt/Vestre Bnr.18. Tinglyst 11.09.1891

 

Treschow solgte i 1893 Gurholt/Østre Bnr.17 til Ole Haagensen Bakkehaug:

Skjøte på Gurholt/Østre Bnr.17 fra F W Treschow til Ole Haagensen Bakkehaug for kr. 7200, hvorpaa sælger har forbeholdt seg rett til driftsveier, strannrett, jagtrett osv. Datert 17.10.1893, tinglyst 02.11.1893

 

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Østre Bnr.17 den 13.10.1904, hvorved utskilt Gurholt/Solbakken Bnr.21. Tinglyst 16.11.1904

 

Ole Haagensen Bakkehaug solgte i 1908 Gurholt/Østre Bnr.17 til Kristian Johnsen Gurholt:

Skjøte på Gurholt/Østre Bnr.17 fra Ole Haagensen Bakkehaug til Kristian Johnsen Gurholt for kr. 6000. Datert 07.06.1908, tinglyst 19.06.1915

 

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Østre Bnr.17 den 30.04.1949, hvorved utskilt Gurholt/Fjelstad Bnr.32.

 

Kristian Johnsen Gurholt solgte i 1952 Gurholt/Østre Bnr.17 til sønnen Olav:

Skjøte på Gurholt/Østre Bnr.17 fra Kristian Johnsen Gurholt f. 19.10.1876 til sønnen Olav Gurholt f. 07.05.1916 fir kr. 11 500, hvor av for løsøre kr. 2000, samt fødreåd for foreldrene. Datert 02.07.1952

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.17 – Gurholt østre – eier/bruker Ole H Bakkehaug

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.17 - Gurholt østre - 1 mark 73 øre - Olav Gurholt

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

Se Gurholt løpenummer 542a – Framstua (Det var denne brukerparten som ble skilt ut som Gurholt/Østre (Framstua) Bnr.17 i 1888)

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1893 til 1908

Ole Haakonsen f. 1828 fra Østerdalen giftet seg i Målselv i Troms i 1851 med Hanna Knutsdatter f. 1831 fra Målselv i Troms. Familien var bosatt på Øvre Bakkhaug i Målselv i Troms i 1865. De kom senere til Siljan og kjøpte Gurholt/Østre Bnr.17 i 1893. De skilte i 1904 ut Gurholt/Solbakken Bnr.21. Ole solgte i 1906 Gurholt/Solbakken Bnr.21 til Karl Matisen Værket og i 1908 Gurholt/Østre Bnr.17 til Kristian Johnsen Gurholt.

 

Barn:

Knut Olsen f. ca 1851

Berte Olsdatter f. ca 1853

Ole Olsen f. ca 1861

Anne Olsdatter f. ca 1862

Haakon Olsen f. 1864

Johannes Olsen f. ca 1874

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1908 til 1963

 

Kristian Jonsen f. 1876 fra Skilbred giftet seg i 1905 med Mathilde Larsdatter f. 1879 fra Øverbø/Rønningsmyra. De døpte et barn bosatt på Skilbred i 1906. Fra 1908 døpte de barn bosatt på Gurholt. Kristian kjøpte i 1908 Gurholt/Østre Bnr.17 av Ole Haagensen Bakkehaug og nevnes der i 1910 tellingen. De skilte i 1949 ut Gurholt/Fjelstad Bnr.32 og solgte den til sønnen Lars. De solgte i 1952 Gurholt/Østre Bnr.17 til sønnen Olav og ble bosatt på gården på føderåd. Mathilde døde i 1962 og Kristian døde i 1963.

 

Barn:

Jon Gurholt f. 1906 d. 1971

Petra Gurholt f. 1908 f. 1980

Anna Helene Gurholt f. 1910 d. 1998

Lars Gurholt f. 1913 d. 1984

Olav Gurholt f. 1916 d. 2003

Margit Gurholt f. 1918

Klara Gurholt f. 1920

Arne Gurholt f. 1923 d. 1923

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1952

 

Olav Gurholt f. 1916 kjøpte i 1952 Gurholt/Østre Bnr.17 av sin far. Olav var ugift. Han døde i 2003.

 

Familieark