| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I 


 

Gurholt/Åsmyren – Gnr.23 Bnr.26

 

 

Treschow skilte i 1928 ut Gurholt/Aasmyren Bnr.26 fra Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11 og solgte den året etter til landhandler Lauritz Hansen Omsland:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11 den 09.10.1928, hvorved til landhandler L Omsland er utskilt Gurholt/Aasmyren Bnr.26. Tinglyst 09.11.1928

Skjøte på Gurholt/Aasmyren Bnr.26 fra Treschow til L H Omsland for kr. 1240, med div. forbehold for vasdraget, tømmer og tømmerlegger for selger. Datert 25.04.1929, tinglyst 31.05.1929

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.26 – Åsmyren - 0 mark 10 øre - L. H. Omsland

 

 

Enken etter Lauritz Hansen Omsland, Petra Omsland, solgte i 1960 Gurholt/Aasmyren Bnr.26 til sønnen Hans Omsland i 1959.

Skjøte på Gurholt/Aasmyren Bnr.26 fra enken Petra Omsland f.27.07.1888 til sønnen Hans Omsland f. 28.09.1912 for kr. 1000. Datert 27.12.1959

 

 

Manntall for Gurholt