| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Bergtun Gnr.32 Bnr.40

 

Senere adresse Svartangveien 69

 

Eiendommen Moholt/Bergtun Bnr.40 ble utskilt i 1951 og solgt fra Treschow til Einar Ludvigsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Stregrønningen søndre Bnr.18 den 18.07.1951, hvorved utskilt Moholt/Bergtun Bnr.40.

Skjøte på eiendommen Moholt/Bergtun Bnr.40 fra Treschow til Einar Ludvigsen f. 22.09.1922 for kr. 500. Datert 30.07.1951

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.40 – Bergtun - 0 mark 02 øre - Einar Ludvigsen

 

 

 

Manntall for Moholt