| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Fredheim – Gnr.23 Bnr.33

 

 

 

Edvard Hansen Nordheim skilte i 1951 ut Gurholt/Fredheim Bnr.33 fra Gurholt/Norheim Bnr.22 og solgte den året etter til sin hustru som ble skrevet som Liva Nordheim Hjort:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Norheim Bnr.22 den 27.06.1951, hvorved utskilt Gurholt/Fredheim Bnr.33.

Skjøte på Gurholt/Fredheim Bnr.33 fra Edvard Hansen Nordheim f. 11.12.1893 til fru Liva Nordheim Hjort f. 14.04.1909 for kr. 500. Datert 08.09.1952

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.33 – Fredheim - 0 mark 02 øre - Liva Hjort 

 

 

 

Manntall for Gurholt