| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Kjølnes søndre – Gnr.23 Bnr.4

 

 

Se Kjølnes før 1814

 

 

Kjølnes var en husmannsplass i to deler, nordre og søndre, under Gurholt frem til 1869. I 1869 det ble det også utskilt to egne bruk, Kjølnes nordre og Kjølnes søndre. I 1894 ble disse sammenføyd til et bruk.

 

Treschow skilte i 1869 ut Gurholt/Kjølnes søndre løpenummer 540d – senere Bnr.4 fra Gurholt løpenummer 540:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 540 fra 29.04.1869 til 01.05.1869, hvorved utskilt Gurholt/Kjølnes søndre løpenummer 540d – senere Bnr.4. Tinglyst 30.08.1869

 

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Kjølnes søndre Bnr.4 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Gurholt/Gorningdammen Bnr.24. Tinglyst 25.09.1920

Gurholt/Kjølnes nordre Bnr.5 ble sammenføyd med Gurholt/Kjølnes søndre Bnr.4 i 1894. Tinglyst 04.10.1894

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.4 - Kjølnes søndre - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.4 - Kjølnes søndre - 0 mark 45 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1798 til 1846

 

Karen Pedersdatter f. 1770 fra Sortedal giftet seg 1. gang i 1799 med Ole Olsen f. 1763 fra Tormodsrød. De ble bosatt på Søndre Kjølnes som husmenn. Han overtok feste på Kjølnes i 1798 etter en Nils Olsen. Ole døde der i 1811. Kirsten giftet seg 2. gang i 1813 med Helge Nilsen f. 1787 fra Grorud. Det ble et kort ekteskap da Helge døde bare et par måneder etter at de giftet seg. Karen giftet seg så for 3. gang med Gunder Nilsen f. 1790 fra Tormodsrød. Karen og Gunder bodde på Kjølnes livet ut. De døde begge der i 1846.

 

Se Kjølnes før 1814

 

 

 

(Kjølnes Nordre Bnr.5 ble sammenføyd med Kjølnes Søndre Bnr.4 i 1894.)

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1846 til etter 1901

 

Anne Helvig Nilsdatter f. 1820 fra Sikane giftet seg 1. gang i 1846 med Jan Halvorsen f. 1820 fra Haugen u/Gurholt. De overtok som husmenn på Kjørholt Søndre u/Gurholt. Jan druknet i Lakssjø i 1853 sammen med John Olsen Teiet. Anne Helvig giftet seg 2. gang i 1862 med Hans Jacob Andersen f. 1836 fra Røsholtengen i Lardal. (Hans mor var datter av Jon Bentsen Gonsholt.) De bodde videre på Kjølnes Søndre som husmenn. Da Treschow skilte ut plassen som eget bruk i 1869 overtok de som leilendinger. Anne Helvig døde på Kjølnes i 1901. Jeg har ikke funnet Hans Jacob gravlagt i Siljan før 1927.

 

Anne Helvig Nilsdatter og Jan Halvorsen sine barn:

Helene Jansdatter f. 1847

Ingeborg Marie Jansdatter f. 1849

Berte Jansdatter f. 1850 d. 1913

Ellen Andrea Jansdatter f. 1852

 

Anne Helvig Nilsdatter og Hans Jacob Andersen sine barn:

Berte Jørgine Hansdatter f. 1865 d. 1877

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1910

 

Hans Pedersen f. 1855 og Anne Halvorsdatter f. 1859 fra Sauherad kom til Siljan i 1896 med 9 barn. De ble bosatt på Tangen u/Sortedal. De kom siden til Kjølnes u/Gurholt. De nevnes der i 1906, for da døde datteren Aaste der. De nevnes også på Kjølnes i folketellingen i 1910. Anne døde i Siljan i 1929 og Hans døde der i 1942.

 

Se Tangen u/Sortedal

 

 

Nevnt her rundt 1912

 

Petter Oluf Pedersen f. 1884 og Karen Kirstine Hansdatter f. 1887 døpte barn bosatt på Kjølnes i 1912. De kom senere til Moholt.

 

Se under hans far

 

 

Nevnt her rundt 1915

Olaf Olsen f. 1888 og Klara Marie Kristiansdatter f. 1892 døpte et barn bosatt på Kjølnes i 1915. De kom senere til Sortedal.

Se Sortedal

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1915 til 1919

 

Daniel Pedersen f. 1859 fra Gjerpen giftet seg 1. gang i Siljan i 1888 med Gunhild Marie Andersdatter f. 1860 fra Afsøla u/Sølland. De bodde i Gjerpen og Gunhild Marie døde på Glenna i Gjerpen i 1898. Daniel giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1906 med Oline Marie Pedersdatter f. 1875 fra Gjerpen. De bodde i Gjerpen noen år før de kom til Siljan. Han kom fra Kleven i Gjerpen til Søndre Kjølnes i Siljan. De flyttet fra Søndre Kjølnes i 1919 p.g.a. oppdemming av Gorningen. De flyttet da til Elverhøy der de ble boende. Oline Marie døde på Elverhøy i 1925. Daniel døde i 1944.

 

Daniel Pedersen og Gunhild Marie Andersdatter sine barn:

Peder Danielsen f. 1888 d. 1905

Dortea Danielsdatter f. 1890 d. 1905

Anders Danielsen f. 1892 d. 1908

Inger Marie Danielsdatter f. 1894 d. 1894

Dagny Marie Danielsdatter f. 1896 d. 1896

Gunhild Marie Danielsdatter f. 1897 d. 1898

 

Daniel Pedersen og Oline Marie Pedersdatter sine barn:

Gunhild Danielsdatter Elverhøy f. 1906

Paula Elverhøy f. 1907 d. 1996

Torkel Elverhøy f. 1911

Peder Elverhøy f. 1913

 

Familieark