| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Snippen Gnr.19 Bnr.47

 

 

Øverbø/Snippen Bnr.47 ble utskilt fra Øverbø Bnr.4 i 1935 og solgt fra Hans Øverbø til Skien/Lardal kommunale veiselskap som vaktbolig:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 11.12.1935, hvorved er ustkilt til Skien-Lardal kommunale veiselskap Øverbø/Snippen Bnr.47.

Skjøte på Øverbø/Snippen Bnr.47 fra Hans Øverbø til Skien Lardal kommunale veiselskap (Skien og Lardal kommune) for kr. 150. Datert 11.12.1936. (Til vaktbolig for betjening av Lardalsveien. Skien og Lardal kommunale veiselkap. Det kan drives småhandel på eiendommen, men ikke alm. landhandel. Osv)

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.47 – Snippen - 0 mark 02 øre - Skien - Lardal komm. veiselskap (Skien og Lardal kommune)

 

 

 

Manntall for Øverbø