| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Skogheim Gnr.16 Bnr.19

 

Skogheim Bnr.19 ble skilt ut fra Heivandsstykke Bnr.10 i 1935. (Dette ble et feriested for Union ansatte)

 

 

Manntall Holte

 

 

(Senere adresse: Heivannsveien 420)

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1935 ut plassen Skogheim Bnr.19 fra Heivandsstykke Bnr.10 og leide den ut til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindustriarbeiderforbund:

Skylldelingsforretning avholdt 31.12.1935 på Heivandsstykke Bnr.10 hvorved til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindustriarbeiderforbund er utskilt Skogheim Bnr.19.

Leiekontrakt hvorved Nils W Torsholt bortleier til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindustriarbeiderforbund et stykke av Heivandsstykke Bnr.10 med rett til at oppsette et feriehjem på tomten, idet leietiden er 10 år med rett til fornyelse eller innløsning, med rett til vei, båtplass og badning i Heivandet. Tingl. 28.06.1935

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.19 – Skogheim - 0 mark 04 øre - Union Avdeling nr. 17 av Norsk Industriarbeiderforbund