| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Stensrud Gnr.16 Bnr.13

 

Stensrud Bnr.13 ble skilt ut fra Holte Bnr.4 i 1925.

 

 

(Senere adresse: Rønningvegen 11)

 

 

Manntall Holte

 

 

Johan Nilsen Holte skilte i 1925 ut Stensrud Bnr.13 fra Holte Bnr.4 og solgte den til Jacob Stensrud:

Skyldelingsforretning avholt på Holte Bnr.4 13.06.1925. Tingl. 15.07.1925, hvorved utskilt Stensrud Bnr.13.

Skjøte på Stesnrud Bnr.13. fra Johan Nilsen Holte til Jacob Stensrud for kr. 500. Tingl. 15.12.1926

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.13 – Stensrud - 0 mark 10 øre - Jakob Stensrud