| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814


 

Hogstad Nedre/Vannfall Gnr.8 Bnr.4

 

Hogstad Nedre/vannfall Bnr.4 ble utskilt fra Hogstad Nedre Bnr.1 i 1920 og solgt til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre Bnr.1 den 02.09.1920, hvorav til Vestfold Kraftselskap er utskilt Hogstad Nedre/vannfall Bnr.4. Tingl. 25.09.1920

Skjøte på Hogstad Nedre/Vannfall Bnr.4 m. fl. bruk fra Treschow til Vestfold Kraftselskap. Tingl. 18.10.1922

 

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad nedre Gnr.8 
Bnr.4 - Hogstad vannfall - 0 mark 04 øre - Vestfold Kraftselskap