| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN ETTER 1814


 

Viken/Gorningdammen – Gnr.25 Bnr.9

 

 

 

Viken/Gorningdammen Bnr.9 ble i 1920 utskilt fra Viken Bnr.2, 3, 7 og 8:

Skyldelingsforretning avholt på Viken/indmarken Bnr.2 den 02.09.1920, hvorved utskilt Viken/Gorningdammen Bnr.9 til Vestfold kraftselskap. Tinglyst 25.09.1920

Skyldelingsforretning avholt på Viken/Tangen Bnr.3 den 02.09.1920, hvorved utskilt Viken/Gorningdammen Bnr.9 til Vestfold kraftselskap. Tinglyst 25.09.1920

Skyldelingsforretning avholt på Viken Bnr.7 den 02.09.1920, hvorved utskilt Viken/Gorningdammen Bnr.9 til Vestfold kraftselskap. Tinglyst 25.09.1920

Skyldelingsforretning avholt på Viken Bnr.8 den 02.09.1920, hvorved utskilt Viken/Gorningdammen Bnr.9 til Vestfold kraftselskap. Tinglyst 25.09.1920

 

Treschow solgte Viken/Gorningdammen Bnr.9 m.m. til Vestfold kraftselskap i 1922. Tinglyst 18.10.1922

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Viken Gnr.25

Bnr.9 – Gorningsdammen - 0 mark 05 øre - Vestfold kraftselskap

 

 

 

Manntall for Viken