| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste – Sikane (Øvre) – Gnr.31 Bnr.20

 

 

Nils Jensen fikk av Larvik Grevskap lov til å "rydde og bebygge" plassen Sikane u/Kiste Søndre i 1818.

 

Treschow skilte ut Kiste Søndre/Sigene (Sikane) Bnr.20 som eget bruk i 1888:

Treschow avholdt i 1888 skylldelingsforretning på det utvidede Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b – senere Bnr.4 og skilte ut blant annet ut en part ble pladsen Teigen Bnr.20 (senere kalt Sigene eller Sikane). Tinglyst 01.11.1888

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.20 – Sigene – eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.20 – Sigene - 1 mark 46 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1818 til 1863

 

Nils Jensen f. 1787 fra Kvisla giftet seg i 1816 med Ellen Hansdatter f. 1790 fra Naphaug. De døpte et barn bosatt på Kvisla i 1817. Han ble den første husmannen på plassen Sikane u/Kiste Søndre. Nils Jensen fikk av Larvik Grevskap lov til å "rydde og bebygge" plassen "Sigane" u/Kiste Søndre i 1818. Ellen døde på Sikane i 1858. Nils døde der i 1863.

 

Barn:

Inger Marie Nilsdatter f. 1817 d. 1891

Karen Kristine Nilsdatter f. 1818

Anne Helvig Nilsdatter f. 1820 d. 1901

Sibilla Nilsdatter f. 1821

Johannes Nilsen f. 1823 d. 1874

Ingeborg Nilsdatter f. 1825

Jens Nilsen f. 1826 d. 1846

Ole Nilsen f. 1836 d. 1885

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1859 til etter 1875

 

Johannes Nilsen f. 1823 var sønn av overnevnte Nils Jensen. Johannes giftet seg i 1859 med Anne Helvig Simonsdatter f. 1834 fra Sølverød. De ble bosatt på Sikane der Johannes overtok som husmann etter sin far. Johannes døde der i 1874. Anne Helvig flyttet fra Sikane da hun ble enke i 1874. Hun bodde på Sølland løpenummer 482a under tellingen i 1875. Hun bodde der med tre barn og nevnes som «enke - lever av sin formue - bor i en stue i Søllandrødningene». I 1875 kom bror til hennes avdøde mann, Ole Nilsen og hans familie til Sikane. Anne Helvig bodde hos datteren Lina (Sina) på Flogstad i Eidanger i 1900 og 1910. Hun var fattigunderstøttet. Anne Helvig døde i 1916 bosatt på Flogstad og ble gravlagt i Eidanger.

 

Barn:

Ellen Karine Johannesdatter f. 1860

Lina Kirstine Johannesdatter f. 1863

Nils Johannesen f. 1866 d. 1873

Jens Johannesen f. 1870

Johanne Kristine Johannesdatter f. 1873

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her etter 1875 til 1891

 

Ole Nilsen f. 1836 var sønn av overnevnte Nils Jensen. Ole giftet seg i Kvelde i 1866 med Anne Severine Mikkelsdatter f. 1839 fra Todal u/Hustuft i Hedrum. De døpte barn i Larvik i 1868 og 1872. Familien flyttet til Siljan fra Larvik i 1875 og nevnes dette året som leilendinger på Sigrønningen u/Kiste Søndre. De kom siden til Sikane som husmann. Hans bror Johannes Olsen døde der som husmann året før. Ole døde på Sikane i 1885. Anne satt med Sikane til hun flyttet til Gjerpen i 1891. Hun var bosatt på Ilen u/Ballestad som selveier i Gjerpen i 1900. Hun bodde der med sønnen Martin i 1900 tellingen. Hun døde på Ballestad i 1907.

 

Barn:

Nils Olsen f. 1868 d. 1906

Martin Olsen f. 1872 d. 1931

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1883

 

Anne Margrete Tomasdatter f. 1823 var datter av Tomas Jonsen på Moholt verk. Hun døde på Sikane i 1883 som ” som fattiglem og pige”.

 

Se under hennes far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1891 til 1892

 

Ole Olsen f. 1852 fra Kiste flyttet til sin bror Arne på Ballestad i Gjerpen i 1874. Ole giftet seg i Gjerpen i 1875 med Sine Lovise Gundersdatter f. 1853 fra Auen i Hedrum. De tjente begge på Ballestad da de giftet seg. De døpte barn bosatt på Ballestad til de flyttet til Siljan i 1881. I Siljan døpte nå barn bosatt på Finsrud til og med 1888. Ole drev Sikane i ett år fra 1891, og de døpte barn bosatt der dette året. Ole kjøpte i 1893 gården Serkland/indmarken Bnr.2 (Søstua) av Treschow og familien ble da bosatt der som selveiere.

 

Se Serkland

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1892 til ca 1893

 

Jacob Mathisen f. 1848 fra Lardal giftet seg i Svarstad i Lardal i 1882 med Maren Andrea Pedersdatter f. 1858 fra Lardal. Maren Andreas foreldre var leilendinger på Søndre Nerli Bnr.2 u/Løvås i Lardal en tid. Maren Andrine og Jacob bodde på gården sammen med dem en periode. I 1892 har de kommet til Siljan, for da døpte de et barn bosatt på Sikane Bnr.20 i Siljan. Jacob døde på Sikane i 1893. Han druknet i Gorningen og ble ikke funnet. Da Maren Andrea ble enke flyttet hun tilbake til Lardal. I 1900 bodde hun som enke med barna på Kviberg i Lardal. I 1905 fikk hun kontrakt på plassen Søndre Nerli Bnr.2 u/Løvås.

 

Barn:

Peder Martin Jacobsen f. 1882

Ole Jacobsen f. 1885

Borger Jacobsen f. 1888

Elen Andrea Jacobsdatter f. 1890

Syvert Jacobsen f. 1892

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1893 til ca 1895

 

Kristian Paulsen f. 1862 fra Lardal giftet seg med Lena Anundsdatter f. 1863 som også skal ha vært fra Lardal. Kristian nevnes som leilending på Sikane i Siljan da de døpte et barn der i 1894. De kom til Rødbøl i Hedrum der de var eiere og brukere fra 1897 til 1914. Lena døde der i 1910 og Kristian i 1914.

 

Barn:

Paul Kristiansen f. 1886

Anund Kristiansen f. 1888

Lars Kristiansen f. 1890 d. 1965

Hedvik Kristiansdatter f. 1892

Leif Kristian Kristiansen f. 1894

Trine Kristiansdatter f. 1897

Hans Kristiansen f. 1898

Petrea Kristiansdatter f. 1901

Karen Kristine Kristiansdatter f. 1903

Jacob Kristiansen f. 1905

Inga Kristiansdatter f. 1906

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1895

I 1895 var en Hans Eriksen nevnt på Sikane ifølge Bakken. Har ikke fått plassert han.

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1900 til 1910

 

Johannes Gustavson f. 1857 fra Arvika i Sverige ble gift med Inger Marie Mikalsdatter f. 1861 fra Hedrum. De døpte barn på Eidet i Lardal til og med 1890. Fra 1892 til 1899 døpte de barn bosatt på Løkka i Siljan. Familien kom så til Sikane Bnr.20 som leilendinger og bodde der i 1900 og 1910. De flyttet til Øksenholt i Hedrum i 1911 der sønnene Gustav og Ole var eiere og brukere fra 1911 til 1919. Johannes døde i Hedrum i 1922.

 

Barn:

Karl Gustav Johannesen f. 1885

Ole Kristian Johannesen Øksenholt f. 1886

Nikoline Katrine Johannesdatter f. 1888

Inga Karoline Johannesdatter f. 1890

Inga Karoline Johannesdatter f. 1892 d. 1894

Alma Johannesdatter f. 1894

Johan Johannesen f. 1897 d. 1898

Johan Johannesen f. 1899

Edvard Johannesen f. 1901

 

Familieark

 

 

 

Sikane nedre ble i 1912 fradelt Øvre Sikane Bnr.20. Sikene nedre fikk ikke eget bruksnummer men ble en plass under Sikane Bnr.20.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1912 til 1950

 

Hans Hansen f. 1890 var sønn av Hans Pedersen på Tangen u/Sortedal. Foreldrene nevnes også på Kjølnes u/Gurholt. Det var nok Hans som i 1900 var tjenestegutt hos Karl Martin Martisen i Løkka. Ved konfirmasjonen bodde han i Kjølnes. Han nevnes under sine foreldre i 1910 med trolig oppholdsted Luksefjeld. Hans overtok som leilending på Sikane Bnr.20 i 1912. Svogeren, Peder Ingvald Stendalen, overtok som leilending etter han der i 1950. Hans døde ugift i Siljan i 1959.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1950

 

Peder Ingvald Stendalen f. 1901 var en uekte sønn av Ingeborg Emilsdatter på Tangen u/Sortedal. Hun fikk i 1901 et uekte barn der Peder Kristiansen fra Gurholt ble utlagt som barnefar. I ministerialboken kan vi lese at Peder Kristiansen under ed benektet at han var far til dette barnet. Ved dom av 26.10.1903 ble dette at han skulle være far barnet endret. Ved konfirmasjonen til Peder Ingvald i 1915 står det far ukjent. Peder Ingvald giftet seg i 1927 med Marie Hansdatter f. 1901 fra Tangen u/Sortedal. Peder Ingvald forpaktet Austad/Riset Bnr.19 til 1941. Fra 1950 var han leilending på Sikane Bnr.12. Han døde i Siljan i 1971. Marie døde i Siljan i 1982.

 

Se Riset u/Austad