| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Skog Gnr.19 Bnr.18

 

 

Øverbø/Skog Bnr.18 ble i 1891 utskilt fra Øverbø/mellom Bnr.6:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 03.09.1891, tinglyst 11.09.1891, hvorved er utskilt Øverbø/Skog Bnr.18

 

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.18 - Skog - eier/bruker F M Treschow

 

 

Øverbø/Lillekaas Bnr.31 ble i 1913 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.18:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.18 den 07.04.1913, tinglyst 16.04.1913, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.31.

 

Øverbø/Granli Bnr.35 ble i 1916 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.18:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.18 den 19.05.1916, tinglyst 27.05.1916, hvorved til Lars Kristiansen Sandbrekken er utskilt Øverbø/Granli Bnr.35.

 

Øverbø/Sagafoss Bnr.40 ble i 1916 utskilt til Vestfold fylke fra Øverbø/Skog Bnr.18:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.18 den 08.09.1920, tinglyst 25.09.1920, hvorved til Vestfold fylke er utskilt Øverbø Bnr.40.

 

Øverbø Brånastykke Bnr.61 ble i 1916 utskilt til Hans G Aasen fra Øverbø/Skog Bnr.18:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.18 den 30.06.1944, hvorved til Hans G Aasen er utskilt Øverbø Brånastykke Bnr.61.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.18 - Skog - 0 mark 57 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Øverbø