| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Seterstykke Gnr.19 Bnr.19

 

 

Øverbø/Seterstykke Bnr.19 ble i 1893 utskilt fra Øverbø Bnr.4:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 27.11.1893, tinglyst 16.01.1894, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.19

 

Øverbø/Seterstykke Bnr.19 ble i 1894 solgt fra Ole Petter Solvesen til Treschow:

Skjøte på Øverbø/Seterstykke Bnr.19 fra Ole Peter Solvesen til F W Treschow for kr. 2000. Datert 16.03.1894, tinglyst 02.04.1894

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.19 - Sæterstykket - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.19 - Seterstykket - 0 mark 18 øre - F. M. Treschow

 

 

 

 

Manntall for Øverbø