| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLVERØD ETTER 1814

 


 

Sølverød/Opdalen skole – Gnr.3 Bnr.7

 

 

(Senere andresse: Rustadveien 399)

 

 

Plassen ble skilt ut fra Sølverød Bnr.4 i 1921 og solgt av Treschow til Siljan kommune i 1923:

Skylldelingsforretning avholdt av Treschow på Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b den 12.10.1821, hvorved til Siljan Kommune er utskilt Sølverød/Opdalen skolegård Bnr.7. Tingl. 29.10.1921

Skjøte på Sølverød/Opdalen skolegård Bnr.7 fra Treschow til Siljan Kommune for kr. 2000. Tingl. 08.12.1923

 

Skolebygget her ble påbegynt i 1872. Bakken skriver mer om Opdalen skole og skolevesenet i Siljan. (Bakken side 574)

 

Her tar jeg med de som i kildene nevnes bosatt på Opdalen skole.

 

 

Manntall for Opdal skole

 

 

 

Bosatt her fra ca 1898 til 1913

 

Kristen Kristensen Forberg f. 1858 i Skjåk kom til Siljan som lærer i 1872. Han giftet seg i 1886 med Maren Andrine Jacobsdatter f. 1867 fra Sølland. De døpte barn bosatt på Sølland frem til 1896, men ble etter dette bosatt på Opdalen skole u/Sølverød. Familien nevnes i 1900 og 1910 på Opdalen skole u/Sølverød. Han kjøpte gården Island nordre i 1913. Kristen døde i 1926 og Maren Andrine i 1956.

 

Barn:

Karl Jacob Forberg f. 1887 d. 1952

Hans Forberg f. 1891 d. 1911

Petra Forberg f. 1894 d. 1943

Kari Forberg f. 1896 d. 1923

Ragna Forberg f. 1901 d. 1985

Olav Forberg f. 1905 d. 1978

Erling Forberg f. 1907 d. 1978

Henny Forberg f. 1912 d. 1995

 

Familierk

 

 

 

 

Nevnt her i 1923

 

Ole Jacobsen Rød f. 1893 og Agnes Olava Olsson f. 1900 døpte et barn i 1923 bosatt på Opdalen skole.

 

Se Vestby u/Sølland

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1925

 

Ingvald Martinius Haugen f. 1891 fra Gjerstad var 1. gift med Ragnhild Kittelsdatter f. 1902 fra Eikeland i Gjerstad. De kom til Siljan der Ingvald ble lærer fra 1923. De døpte et barn på Grorud, men ble bosatt på Opdalen skole u/Sølverød. Ragnhild døde der i 1936. Ingvald giftet seg 2. gang i 1950 med Anna Otilie Olsen f. 1907 på Svartangen i Hedrum Hun var enke etter Peder Anton Nilsen som døde i Kvelde i 1938. Ingvald var lærer frem til 1959 og han døde i 1967. Anna Otalie døde i 2008, over 100 år gammel.

 

Ingvald Martinius Haugen og Ragnhild Kittilsdatter sine barn:

Aslaug Haugen f. 1923

Kjell Haugen f. 1925 d. 1936

Astrid Haugen f. 1926

Ragnvald Haugen f. 1928

Ivar Haugen f. 1930

 

Familieark