| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814 


 

Serkland Gnr.22 Bnr.6

 

 

Treschow skilte i 1891 ut Serkland Bnr.6 fra Serkland/indmarken Bnr.2 og sammenføyde den med Serkland Bnr.1:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 30.06.1891, hvorved utskilt Serkland Bnr.5 og Serkland Bnr.6. Tinglyst 11.09.1891

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 30.06.1891, hvorved det fra Serkland/indmarken Bnr.2 utskilte Serkland Bnr.6 ble sammenføyd med Serkland Bnr.1. Tinglyst 11.09.1891