| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland (Bedehus) - Gnr.1 Bnr.20

 

Senere adresse: Rustadveien 12

 

 

 

Jacob Olsen Sølland skilte ut Sølland Bnr.20 1916 fra Sølland Bnr.15 og ga tomten til Opdalens bedehus med visse betingelser:

Skyldelingsforretning avholdt 20. des 1916 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland til Opdalens forsamlingslokale utskilte Opdalens bedehus Sølland Bnr.20. Tingl. 13.01.1917

Gavebrev fra Jacob O Sølland til Opdalens forsamlingslokale paa denne tomt med forbehold om at lokale på tomten kun maa benyttes overstemmende med de lovbestemmelser som er indført i Opdalens yngre kvindeforenings protokol samt at hvis lokale blir benyttet til andet formaal eller overdrages, falder tomten tilbake til eieren av Bnr.15 om intet andet bestemmes. Datert 01.11.1915

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

Opdalens Bedehus Bnr.20 - Oppdalens forsamlingslokale