| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814 


 

 

Åsen u/Kvisla Gnr.33

 

 

Husmannsplassen Aasen under Kvisla (Kvisla aasen) nevnes rundt 1845.

 

 

 

Manntall for Kvisla

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1845

 

Bernt Pedersen f. 1810 var sønn av Peder Pedersen Kvisla. Bernt giftet seg i 1833 med Gunhild Maria Nilsdatter f. 1813 fra Moholt verk. De ble bosatt på Kvisla. Da de døpte et barn i 1833 nevnes Bernt som ”gårdmand” på Kvisla, i 1835 som ”arbeidsmand” på Kvisla, i 1838 som ”inderst” på Kvisla, i 1841 som ”arbeidsmand” på Kvisla. Da de gravla et barn i 1840 bodde nevnes han som ”husmand” under Kvisla, i 1845 bodde de på ”Qvisla aasen”. Da de konfirmert et barn i 1848 bodde de på ”Aasen” u/Kvisla, i 1850 som bosatt ”under” Kvisla og i 1855 bosatt på Kvisla. Hans far døde på Kvisla i 1830 og hans mor i 1839. Da kan være at han den første tiden bodde med sin mor på gården Kvisla og derfor nevnes som gårdmann i 1833. De har bodd videre under Kvisla og i alle fall rundt 1845 har de bodd på en plass som ble kaldt ”Kvisla åsen” eller ”Åsen under Kvisla”. De kan ha bodd der i lenger tid. I folketellingen i 1865 var Bernt enkemann og legdeslem hos Peder Gundersen i Afsøla. Gunhild Marie døde da før 1865. Bernt døde på Rød u/Sølland i 1887.

 

Barn:

Peder Berntsen f. 1833 d. 1904

Maren Berntsdatter f. 1835

Marte Marie Berntsdatter f. 1838 d. 1840

Nils Berntsen f. 1841

Jacob Berntsen f. 1845 d. 1845

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1847 og 1848

 

Gunder Knutsen f. 1802 fra Moene u/Moholt ble i 1823 far til et uekte barn. Barnemoren var Ingeborg Jørgensdatter f. ca 1800 fra Moholt verk. Det var nok samme karen som bodde på Moholt verk da han giftet seg i 1835 med Berte Pedersdatter f. 1815 fra Kvisla. De døpte barn bosatt på Kvisla der Gunder nevnes som arbeidsmann. Berte sin mor bodde da på Kvisla, så de bodde trolig hos henne. Gunder døde på Kvisla i 1838. Da de to barna Berte fikk med Gunder ble gravlagt i 1847 og 1848, stod det at de bodde på "Qvislaaasen" og "Aasen u/Qvisla". Bernt Pedersen nevnes der på den tiden og han var bror til Berte Pedersdatter. Hun bodde da hos hans familie som enke. Hun fikk uekte barn i 1850 og 1855. Hun bodde som enke på Kvislarønningen i 1865 støttet av fattigkassen og døde på Gurholt i 1887.

 

Gunder Knutsen og Berte Pedersdatter sine barn:

Sofie Gundersdatter f. 1835 d. 1847

Gunhild Marie Gundersdatter f. 1838 d. 1848

 

Familieark