| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Løkka Gnr.32 Bnr.4

 

Se Løkka før 1814

 

Løkka var en husmannsplass under Moholt frem til 1873 da den ble utskilt som eget bruk, Moholt/Løkka - løpenummer 561d, 562d - senere Bnr.4.

Senere adresse Løkkeveien 150

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 561 den 15.09.1873, tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/innmarken - løpenummer 561b – senere Bnr.2 (senere 7), ½ del av plassen Moene – løpenummer 561c – senere Bnr.3, ½ delen av plassen Løkka – løpenummer 561d - senere Bnr.4, ½ delen av plassen Strandalen – løpenummer 561e – senere Bnr.5. Den resterende delen ble Moholt/Skogen – løpenummer 561a – senere Bnr.1.

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 562 den 15.09.1873, tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/innmarken - løpenummer 562b – senere Bnr.7, ½ del av plassen Moene – løpenummer 562c – senere Bnr.3, ½ delen av plassen Løkka – løpenummer 562d - senere Bnr.4, ½ delen av plassen Strandalen – løpenummer 562e – senere Bnr.5. Den resterende delen ble Moholt/Skogen – løpenummer 562b – senere Bnr.6.

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.4 – Løkken - eier/bruker F M Treschow

 

 

Treschow solgte Løkka Bnr.4 i 1913:

Skjøte på Løkka Bnr.4 fra Treschow til Anton Ingebretsen Kvisla for kr. 4000 med div forbehold som tømmerlegger, strandrett osv. Datert 30.09.1913, tinglyst 15.10.1913

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.4 – Løkken - 0 mark 40 øre - Anton Ingebretsen Kvisla

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1802 til 1853

Lars Haagensen f. ca 1763 var soldat da han giftet seg i 1. gang 1790 med Anne Clarine Jacobsdatter f. ca 1767 fra Skautvedt u/Naphaug. De ble bosatt på Skautvedt og Anne Clarine døde der i 1797. Lars giftet seg 2. gang med Maria Jacobsdatter f. ca 1773. Hun kom fra Moholt da de giftet seg. De døpte et barn på Skautvedt i 1800. I 1802 nevnes de under Moholt og da nok på plassen Løkka u/Moholt. Lars døde på Løkka i 1821. Marie giftet seg 2. gang i 1822 med Lars Olsen f. 1775 fra Tveitan og de bodde videre på Løkka. Maren døde nok i 1831 eller 1840. (Det står ne uklart i kirkeboken) Lars døde der i 1853.

 

Se Løkka før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1842 til 1884

 

Peder Larsen f. 1800 var sønn av overnevnte Lars Haagensen. Peder ble far til et uekte barn i 1837. Barnets mor var piken Taran Hansdatter f. omkring 1810 fra Moholt Verk. Peder giftet seg i 1838 med Anne Helvig Olsdatter f. 1816 fra Saga u/Tveitan. Han fikk feste på Løkka i 1842 og nevnes som husmann der i 1865 tellingen. Hans Isaksen overtok som leilending på Løkka i 1875. Peder og Anne Helvig ble bosatt der på føderaad. Anne Helvig døde på Løkka i 1880. Peder døde som fattiglem på Løkka i 1884.

 

Peder Larsen og Taran Hansdatter sitt uekte barn:

Maren Pedersdatter f. 1837 d. 1838

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1875 til ca 1877

 

Hans Kristian Isaksen f. 1855 fra Dåpanrønningen u/Auen giftet seg i Siljan i 1874 med Petronelle Larsdatter f. 1846 fra Stranddalen under Moholt. Hun hadde fått et uekte barn i 1869. De døpte barn bosatt på Dåpanrønningen u/Auen i 1874 og på Løkka u/Moholt i 1875. Hans ble leilending på Løkka i 1875 og nevnes som det i 1875 tellingen. I 1875 var Peder Larsen og Anne Helvig Olsdatter bosatt hos dem på føderaad. De døpte et barn bosatt i Larvik i 1878, men står som utflyttet til Larvik i 1883. De bodde i Saggaten i Larvik i 1885 med 4 barn. Hans Kristian nevnes da som gråstensmurer. Alle barna ble da skrevet som Isaksen. Hans Kristian døde før 1894 for da giftet Petronelle seg på nytt Hedrum med Johan Alfred Olaussen f. 1849 fra Sverige.

 

Barn:

Hilda Gunelia Hansdatter f. 1874 d. 1875

Hans Gunelius Hansen f. 1875

Karl Martin Hansen f. 1878

Inga Hansdatter f. 1882

Susanne Hansdatter f. 1885

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1877 til ca 1891

 

Magnus Mathisen f. 1844 i Varmeland i Sverige giftet seg i Siljan i 1875 med Maren Helene Knutsdatter f. 1850. Hun var født i Larvik, men hennes foreldre kom til Moholt Verk. De var losjerende på Stegerønningen (nordre/østre) - løpenummer 565e – senere Bnr.19 i 1875. Magnus og Maren Helene var forpaktere på Løkka fra ca 1877 til ca 1891. De nevnes på Moholt/Stregrøningen Bnr.19 i 1900. I 1910 bodde de på Solbakken Bnr.21 under Gurholt hos sønnen Karl Martinius Mathisen. Da sønnen døde i 1919 arvet de plassen, men solgte den i 1921 til sønnen Knut Mathisen. Magnus døde på Solbakken i 1921.

 

Barn:

Karl Martinius Mathisen f. 1877 d. 1919

Albert Emil Mathisen f. 1879

Knut Mathisen f. 1880 d. 1962

Anna Mathisen f. 1880

Marie Mathiesen f. 1883 d. 1920

Nils Mathisen f. 1884

Peder Mathisen f. 1888

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1892 til 1899

 

Johannes Gustavson f. 1857 fra Arvika i Sverige ble gift med Inger Marie Mikalsdatter f. 1861 fra Hedrum. De døpte barn på Eidet i Lardal til og med 1890. Fra 1892 til 1899 døpte de barn bosatt på Løkka i Siljan. Familien kom så til Sikane Bnr.20 som leilendinger og bodde der i 1900 og 1910. De flyttet til Øksenholt i Hedrum i 1911 der sønnene Gustav og Ole var eiere og brukere fra 1911 til 1919. Johannes døde i Hedrum i 1922.

 

Se Kiste Søndre/Sikane Bnr.20

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1899 til 1913

Karl Martin Martinsen f. 1875 var født i Larvik av foreldre som ikke var gift. Karl Martin kom ukonfirmert til Siljan i 1887 og ble konfirmert der i 1889. Han giftet seg i Styrvold kirke i Lardal i 1899 med Magna Josefine Jacobsdatter f. 1877 fra Lardal. De døpte et barn bosatt på hans kones hjemsted Lofstad i Lardal i 1899. De kom så til Løkka u/Moholt i Siljan og nevnes der i 1900 og 1910 tellingen. Karl Martin ble forpakter Finsrud i 1913 og var forpakter der til 1945. Sønnen Johan Vilhelm overtok da som forpakter etter dem. Magna Josefine døde i Siljan i 1959. Karl Martin døde i Siljan i 1963.

 

Se Austad/Findsrød Bnr.4

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1913 til 1955 (Anton døde i 1858. Anne Helvig døde i 1959)

 

Anton Vilhelm Ingebretsen f. 1878 fra Kvislarødningen giftet seg i 1905 med Anne Helvig Pedersdatter f. 1877 fra Kvisla. De ble bosatt i Skien og i 1910 var de bosatt Øhrnsgate i Skien. Anton var kjører. De skrev seg som Kvisla. Anton kjøpte Løkka Bnr.4 i av Treschow i 1913. Sønnen Olaf tok over gården i 1955. Han døde der i 1958. Anne Helvig i 1959.

 

Barn:

Olaf Løkka f. 1907

Marie Løkka f. 1910

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1955

 

Olaf Løkka f. 1907 overtok etter sine foreldre i 1955.

 

Se familien under hans far