| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Skogen – Gnr.29 Bnr.1

 

 

Austad/Skogen - løpenummer 553(a) – senere Bnr.1

Treschow avholdt skylldeling på Austad - løpenummer 553 den 07.09.1873, hvorved utskilt Austad (en del av indmarken) – løpenummer 553b – senere Bnr.2 som brukes av Nils Carlsen, Austad – løpenummer 553c – senere Bnr.3 (en del av indmarken) som brukes av Jacob Nielsen, Austad (pladsen Findsrød) – løpenummer 553d – senere Bnr.4, Austad (halvdelen av pladsen Riset) – løpenummer 553e/554e – senere Bnr.5. Den gjenværende delen ble Austad/Skogen - løpenummer 553(a) – senere Bnr.1. Tinglyst 01.11.1873

 

Austad/Skogen Bnr.1 ble i 1892 sammenføyd med Austad Bnr.16 og Austad Bnr.18 som Austad/Skogen Bnr.6.

 

Manntall for Austad