| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Solbo – Gnr.28 Bnr.23

 

Senere adresse Austadveien 413

 

Treschow skilte i 1947 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23 fra Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 og solgte den året etter til Halvard Nygård:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 02.01.1947, hvorved er utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23 og eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.24

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23 fra Treschow til Halvard Nygård f. 31.05.1916 for kr. 250. Datert 15.01.1948

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.23 – Solbo - 0 mark 03 øre - Halvard Nygård 

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1947

 

Halvard Martinius Nygård f. 1916 fra Nygård giftet seg med Margit Svartangen f. 1912 fra Moholt verk. Treschow skilte i 1947 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23 og solgte den året etter til Halvard Nygård. Halvar døde i 1997. Margit døde i 2003.

Familieark