| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Fjelstad – Gnr.23 Bnr.32

 

Senere adresse Gurholtveien 169

 

Kristian Johnsen Gurholt skilte i 1949 ut eiendommen Gurholt/Fjelstad Bnr.32 fra Gurholt/Østre Bnr.17 og solgte den til sønnen Lars Gurholt:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Østre Bnr.17 den 30.04.1949, hvorved utskilt Gurholt/Fjelstad Bnr.32.

Skjøte på Gurholt/Fjelstad Bnr.32 fra Kristian Gurholt f. 19.10.1876 til Lars Gurholt f. 10.08.1913 for kr. 200. Datert 10.08.1949

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.32 – Fjellstad - 0 mark 03 øre - Lars Gurholt 

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1949

 

Lars Gurholt f. 1913 fra Gurholt Østre giftet seg i 1941 med Anna Marie Høiseth f. 1918 fra Høiseth. Hans foreldre skilte i 1949 ut Gurholt/Fjelstad Bnr.32 og solgte eiendommen til Lars. Lars døde i 1984 og Anne Marie i 2005.

 

Barn:

Torbjørn Gurholt f. 1942

Ingjerd Gurholt f. 1944

Ole Kristian Gurholt

Sverre Gurholt f. 1949

 

Familieark