| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814


 

 

 

Island/Romsdalen – Gnr.4 Bnr.15

 

Senere adresse: Grorudveien 1142

 

 

Thore Knudsen fikk bygselsbrev på plassen i 1847:

Bygselsbrev fra Treschow til Thore Knudsen paa pladsen Romsdalen u/Island. Tingl. 11.01.1847

Island/Romsdalen løpenummer 491b (senere Bnr.15) ble skilt ut fra Island/Romsdalen løpenummer 491 (senere Bnr.14) i 1873:

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Romsdalen løpenummer 491 (Senere Bnr.14) den 17.09.1873, hvorved Treschow utskilte Island/Romsdalen løpenummer 491b (Senere Bnr.15) og Island/Rødningen løpenummer 491c (Senere Bnr.16). Tingl. 01.11.1873

 

Matrikkelen 1905 
Island Gnr 4
Bnr.15 - Romsdalen - eier/bruker Treschow


Matrikkelen 1950

Island Gnr 4
Bnr.15 - Romsdalen - eier/bruker
F. M. Treschow  

 

 

Bosatt her fra 1796 til 1853

 

Kirsten Abrahamsdatter f. 1775 fra Solverød giftet seg 1. gang i 1796 med Ole Rasmussen f. 1774. Ole var sønn av Rasmus Olsen og hadde kommet til Romsdalen med foreldrene. Han bodde på Romsdalen da han giftet seg. De ble bosatt på Romsdalen og Ole døde der i 1803. Kirsten giftet seg samme året 2. gang med Ole Isaksen f. 1770 fra Kløverød. Han hadde bodd på Kløverød og vært forlovet med Kirsten Jacobsdatter. Hun døde i barsel på Kløverød i 1799. Ole døde på Romsdalen i 1839. Kirsten bodde på Romsdalen hos datteren Kirsten og hennes mann i 1846. Hun døde der i 1853.

 

Se Romsdalen før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1825 til ca 1830

 

Marte Marie Olsdatter f. 1806 var datter av overnevnte Kirsten Abrahamsdatter og Ole Isaksen. Hun giftet seg i 1825 med Peder Knutsen f. 1793 fra Toa u/Island. De fikk barn bosatt hjemme hos hennes foreldre på Romsdalen i 1827 og 1828. Fra 1831 nevnes de på Lystjern u/Island.

 

Se Lystjern u/Island

 

 

 

 

Bosatt her fra 1830 til 1880 (Kirsten til 1887)

 

Tor Knutsen f. 1797 fra Ristvedt i Sandsvær giftet seg i Siljan i 1830 med Kirsten Olsdatter f. 1808. Kirsten var datter av overnevnte Kirsten Abrahamsdatter og Ole Isaksen. Tore overtok som leilending på Romsdalen u/Island. De døpte et barn der i 1830. I 1833 døpte de et barn i Gjerpen bosatt i Luksefjell. Fra 1836 døpte de igjen barn bosatt på Romsdalen og nevnes der både i 1846 og 1865. Tore døde på Romsdalen i 1880. Kirsten døde der i 1887.

 

Barn:

Karen Marie Torsdatter f. 1830 d. 1863

Knut Torsen f. 1833 d. 1849

Ole Torsen f. 1836

Isak Torsen f. 1838 d. 1866

Anders Torsen f. 1842

Rasmus Torsen f. 1844

Maren Kristine Torsdatter f. 1846 d. 1891

Johannes Torsen f. 1849 d. 1850

Maren Kristine Torsdatter f. 1851

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1833 til 1835

 

Rasmus Olsen f. 1801 var sønn av overnevnte Ole Rasmussen Romsdalen. Rasmus giftet seg i Brunlanes i 1830 med Marie Evensdatter f. 1807 fra Hvålekalven u/Hvåle Store Brunlanes. Ved vielsen står det at Rasmus bodde på Kleven. De døpte en sønn i Brunlanes i 1832 før de flyttet til Siljan. Der døpte de et barn i 1834 bosatt på Romsdalen. Rasmus døde der i 1835. Maria flyttet tilbake til Brunlanes etter at hennes 1. mann døde i 1835. Hun giftet seg 2. gang i Bunlanes i 1841 med enkemannen Jens Olsen som var husmann Pyttensetra u/Pytten.

 

Barn:

Ole Christian Rasmussen f. 1832

Elias Rasmussen f. 1834

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1856 til ca 1865

 

Ole Torsen f. 1836 var sønn av overnevnte Tor Knutsen. Ole giftet seg 1. gang i Siljan i 1856 med Kari Rønniksdatter f. 1827 fra Slettekollen u/Sølland. De døpte barn bosatt på Romsdalen frem til 1861. De bodde etter dette en tid på Arkoset i Sandsvær og døpte barn der til 1869. Fra 1873 nevnes de i Gjerpen. Kari døde på Nisterud i Gjerpen i 1894. Ole giftet seg 2. gang i Skien i 1895 med Berte Olsdatter f. 1849 fra Hogstad i Siljan. Ole nevnes som løsarbeider på Nisterud med sin 2. kone.

 

Ole Toresen og Kari Rønniksdatter sine barn:

Karen Kirstine Olsdatter f. 1856 d. 1938

Hans Kristian Olsen f. 1858

Gurine Olsdatter f. 1860

Rasmus Olsen f. 1861

Anne Karine Olsdatter f. 1865

Karoline Olsdatter f. 1868

Olaves Olsen f. 1869

Martine Olsdatter f. 1873

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1870 til 1873

 

Anders Torsen f. 1841 var sønn av overnevnte Tor Knutsen. Anders giftet seg i Gjerpen i 1870 med Thore Henriksdatter f. 1845 fra Sauherad. De ble bosatt på Romsdalen frem til 1873. Familien kom fra Romsdalen til Gromstulen i Gjerpen og nevnes der fra 1874. De kom senere til Fossum.

 

Barn:

Teodor Andersen f. 1871

Amalie Kristine Andersdatter f. 1873

Mathilde Andersdatter f. 1874

Karen Maria Andersdatter f. 1876

Kirstine Andersdatter f. 1878

Henrik Andersen f. 1881

Anne Marie Andersdatter f. 1883

Andreas Andersen f. 1886

Hans Andersen f. 1889

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1874 til ca 1884

 

Maren Kristine Torsdatter f. 1851 var datter av overnevnte Tor Knutsen. Hun giftet seg i 1874 med Nils Halvorsen f. 1846 fra Sauherad. De bodde på Romsdalen frem til ca 1884. De flyttet til Gjerpen og døpte et barn på Bjørndalen u/Bø i 1890. De kom senere til Venstøp.

 

Barn:

Gunelia Karine Nilsdatter f. 1877

Ole Kristian Nilsen f. 1879

Thea Gunelia Nilsdatter f. 1882

Hanne Tomine Nilsdatter f. 1890

Kristian Martinius Nilsen f. 1894

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1884 til ca 1898

 

Kristen Olsen f. 1829 var sønn av Ole Knutsen på Rønningen u/Island. Kristen giftet seg 1. gang i 1852 med Ingeborg Olsdatter f. 1826. Hun var datter av Ole Torkildsen på Seteret u/Island. De døpte barn bosatt på Rønningen frem til og med 1866. Ingeborg kom fra Seteret u/Island og de døpte barn bosatt der fra 1870. Ingeborg døde på Seteret i 1879. Kristen giftet seg 2. gang i 1880 med Maren Kristine Torsdatter f. 1846 fra Romsdalen u/Island. De bodde videre på Seteret og døpte barn der til 1882. Fra 1884 nevnes de på Romsdalen u/Island. Maren Kristine døde der i 1891. Han bodde nok der til ca 1898. I 1900 bodde Kristen på øvre Grorud med flere av sine barn. Han døde på Sølland i 1913. Han bodde nok hos sin sønn og datter, Johanne og Tomine, som nå forpaktet Jonsrød u/Sølland.

 

Se Seteret u/Island

 

 

 

Bosatt her fra ca 1898 til 1914

 

Isak Andersen f. 1848 giftet seg 1. gang i 1873 med Karen Helene Hansdatter f. 1851 fra Sandsvær. Isak var døpt i Sandsvær, men foreldrene hans bodde en tid på Grorud. Karen Helene tjente på Island i Siljan. Isak og Karen Helene ble bosatt på Rønningen under Romsdalen i Slemdal og døpte barn bosatt der til 1889. I 1893 døpte de et barn bosatt på Grorud nedre. Da Karen Helene døde i 1896 bodde de på Lystjern u/Island. I 1900 bodde Isak som enkemann med barna i Romsdalen. Han giftet seg 2. gang i 1903 med Grete Martine Nilsdatter f. 1855 fra Sandsvær. De bodde videre på Romsdalen og nevnes der i 1910 tellingen. Isak døde på Romsdalen i 1914. Grete Martine døde på Grorud i 1917.

 

Isak Andersen og Karen Helene Hansdatter sine barn:

Anders Isaksen f. 1873 d. 1960

Marie Isaksdatter f. 1875 d. 1892

Hans Kristian Isaksen f. 1878 d. 1947

Martin Isaksen f. 1882 d. 1920

Lina Isaksdatter f. 1884 d. 1898

Petrea Isaksdatter f. 1884 d. 1884

Peder Isaksen f. 1887 d. 1973

Inga Karine Isaksdatter f. 1889 d. 1972

Ole Isaksen f. 1893

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1914 til 1916

 

Peder Isaksen f. 1887 var sønn av overnevnte Isak Andersen. Ifølge Bakken var han bruker på Romsdalen fra hans far døde i 1914 og frem til han giftet seg i 1916. Peder ble bosatt på Lystjern u/Island.

 

Se Lystjern u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1916 til 1941

 

Anders Isaksen f. 1873 var også sønn av overnevnte Isak Andersen. Anders giftet seg i Sandsvær i 1899 med Ellevine Marie Knutsdatter f. 1869 fra Sandsvær. De døpte et barn i Sandsvær samme året. I 1900 bodde familien i Lystjern u/Island i Siljan. De var nok bare der en kort periode. De døpte barn i Sandsvær i 1911 og 1913. Senere ble de bosatt på Romsdalen i Siljan. Han drev trolig plassen fra 1916. Sønnen Vilhelm overtok Romsdalen etter dem i 1941, ifølge Bakken. Anders døde i 1960.

 

Se Lystjern u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1941 til 1940

 

Arnt Vilhelm Isaksen f. 1913 var sønn av Anders Isaksen på Lysetjern. Han giftet seg i 1940 med Marie Pauline Borge f. 1916 fra Hakkhaug. Arnt Vilhelm overtok som bruker på Romsdalen etter sin far i 1941 og bodde der til 1946.

 

Se under hans far

 

 

 

Våningshuset på Romsdalen brant ned i 1945 og etter 1946 har ingen bodd der.