| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Heistad Gnr.16 Bnr.21

 

Heistad Bnr.21 ble skilt ut fra Holte Bnr.5 i 1945. 

 

 

(Senere adresse: Rønningveien 7)

 

 

Manntall Holte

 

 

 

Treschow skilte i 1945 ut Heistad Bnr.21 fra Holte Bnr.5 og solgte den til Nils Hansen Bakkane: (Dette må ha vært sønn av Halvor Nilsen Bakkene. Noe rart dette med Hansen, men det må ha vært han.)

Skyldelingsforretning avholt på Holte Bnr.5 (skogen) avholt 16.07.1945, hvorved til Nils H Bakkene er utskilt Heistad Bnr.21

Skjøte fra F W Treschow på Heistad Bnr.21 til Nils Hansen Bakkene f. 22.07.1909 for kr.500. Datert 23.11.1946

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.21 – Heistad - 0 mark 05 øre - Nils Hansen Bakkene