| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Røirmyr og Veneliene Gnr.19 Bnr.3

 

 

Øverbø/Røirmyr og Veneliene - løpenummer 529c– senere Bnr.3 ble skilt ut fra Øverbø løpenummer 519a – senere Bnr.1 i 1880:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø løpenummer 519a – senere Bnr.1 den 23. og 24. august 1880, tingl. 16.09.1880, hvorved er utskilt Øverbø/Røirmyr og Veneliene - løpenummer 529c– senere Bnr.3.

 

Treschow kjøpte Øverbø Bnr.3 fra Ingeborg Mikkelssen i 1886:

Skjøte på Øverbø Bnr.3 fra Ingeborg Mikkelssen ”der hensitter i uskiftet bo efter Jacob Mikkelsen Øverbø” til kammerherre F W Treschow for kr. 6500. Datert 24.07.1886, tingl. 04.08.1886

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.3 – Røimyr og Veneliene – eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19            

Bnr.3 - Røimyr og Veneliene - 1 mark 02 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Øverbø