| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814 


 

 

Øverbø/Sagafoss Gnr.19 Bnr.40

 

Øverbø/Sagafoss øvre Bnr.40 ble i 1920 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.18 og solgt i 1922 fra Treschow til Vestfold Kraftselskap:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.18 den 08.09.1920, tinglyst 25.09.1920, hvorved til Vestfold fylke er utskilt Øverbø/Østre Saga Bnr.40.

Skjøte på Øverbø/Sagafoss øvre Bnr.40 og flere bruk fra F M Treschow til Vestfold Kraftselskap osv. Datert 03.03.1922, tinglyst 18.10.1922.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.40 - Østre Sagafoss - 0 mark 15 øre - Vestfold kraftselskap

 

 

 

Manntall for Øverbø