| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Saga Gnr.17 Bnr.6

 

 

 

Se Torsholt/Saga-Bakken Bnr.4

 

 

Torsholt/Saga Bnr.6 ble i 1891 utskilt fra Torsholt Nordre Bnr.1:

Skylddelingsforretning avholt den 07.07.1891 på Torsholt Nordre Bnr.1, hvorved utskilt Torsholt Bnr.5, Bnr.6, Bnr.7 og Bnr.8. Tingl. 11.09.1891

 

Torsholt/Sagfossen Kraftanlegg Bnr.11 ble utskilt i 1920:

Skylddelingsforretning avholt den 02.09.1920 på Torsholt/Saga Bnr.6, hvorved utskilt Torsholt/Sagfossen Kraftanlegg Bnr.11 til Vestfold Kraftselskap. Tingl. 25.09.1920

 

Torsholt/Fostvedt Bnr.12 ble utskilt i 1921:

Skylddelingsforretning avholt den 15.01.1921 på Torsholt/Saga Bnr.6, hvorved utskilt Torsholt/Fostvedt Bnr.12 til Gustav Gulliksen. Tingl. 16.02.1921

 

Torsholt/Evju Bnr.24 og Torsholt/Fostvedt Bnr.25 ble utskilt i 1949:

Skylddelingsforretning avholt den 01.11.1949 på Torsholt/Saga Bnr.6, hvorved utskilt Torsholt/Evju Bnr.24 til Kristian Røe og Torsholt/Fostvedt Bnr.25 til Gustav Gulliksen.

 

Eiendommen Torsholt/Haugan II Bnr.28 ble i 1951 utskilt fra Torsholt Bnr.6:

Skylldelingsforretning avholdt 03.07.1951, hvorved eiendommen Torsholt/Haugan II Bnr.28 ble utskilt fra Torsholt Bnr.6.

 

Eiendommen Torsholt/Flata Bnr.30 ble i 1952 utskilt fra Torsholt Bnr.6:

Skylldelingsforretning avholdt 07.10.1952, hvorved eiendommen Torsholt/Flata Bnr.30 ble utskilt fra Torsholt Bnr.6.

 

Eiendommen Torsholt/Østby Bnr.31 ble i 1952 utskilt fra Torsholt Bnr.6:

Skylldelingsforretning avholdt 07.10.1952, hvorved eiendommen Torsholt/Østby Bnr.31 ble utskilt fra Torsholt Bnr.6.

 

 

 

Manntall for Saga

 

 

 

I 1900 og 1910 tellingene var Torsholt/Saga Bnr.6 to deler, pluss en eiendom (landhandel) under Bnr.6

 

 

 

Del 1

 

Bosatt/Bruker her fra 1894 til 1902

 

Lars Arnesen f. 1859 fra Bårnes i Hedrum giftet seg 1. gang i Styrvold i Lardal i 1882 med Maren Andrea Andersdatter f. 1851 fra Lardal. De bodde en tid på Svartangen u/Gåserud i Lardal og noen år på Bø-enga. Familien kom så til Siljan. Maren Andrea døde på Torsholtsaga i Siljan i 1894. Lars giftet seg på nytt i Siljan i 1898 med piken Maria Anne Johannesdatter f. 1852 fra Torsholtsaga. Hun død allerede på Torsholtsaga i 1901. Lars meldte flytting fra Siljan til Gjerpen i 1902 og giftet seg der for 3. gang der i 1903 med Mari Andersdatter f. 1873 fra Gjerpen. De døpte barn bosatt på Jønnevald. Lars døde i Gjerpen i 1919. Mari døde i Gjerpen i 1948.

 

Lars Arnesen og Maren Andrea Andersdatter sine barn:

Jacob Martinius Larsen f. 1887 d. 1941

Anders Larsen f. 1889 d. 1962

Elen Andrea Larsdatter f. 1889

Laura Marie Larsdatter f. 1893 d. 1976

 

Lars Arnesen og Maria Anne Johannesdatter sine barn:

Ingeborg Josefine Larsdatter f. 1898 d. 1976

 

Lars Arnesen og Mari Andersdatter sine barn:

Martin Amandus Larsen f. 1904 d. 1960

Hanna Larsen f. 1907 d. 1969

Alfred Larsen f. 1909 d. 1996

Lars Marinius Larsen f. 1911 d. 1986

Erling Larsen f. 1914 d. 1984

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1908 til 1919

 

Daniel Solvesen f. 1880 fra Myra på Sørbø giftet seg i Siljan i 1900 med Berte Marie Johannesdatter f. 1872 fra Sandsvær. De døpte barn på Fossum i Gjerpen i 1900 og 1902 og nevnes der i 1900 tellingen. Daniel var da skogsarbeider. Fra 1908 døpte de barn bosatt på Torsholtsaga og de nevnes der i 1910 tellingen. De skrev seg som Myrvang. Daniel overtok i 1919 Myrvang/Sørbø Bnr.9 etter at hans far skilt ut plassen til han. Ifølge Norske Gårdsbruk 1955 overtok Jacob Nilsen på Torsholtsaga etter dem i 1928. Jacob var gift med Daniel sin søster Petra Mathilde Solvesdatter. De solgte plassen Myrvang/Sørbø Bnr.9 videre til sin sønn Johannes i 1939, men kan ha bodd der lenger. Berte Marie døde i Siljan i 1947. Daniel døde der i 1956.

 

Barn:

Hanna Mathilde Myrvang f. 1900 d. 1976

Johannes Severin Myrvang f. 1902 d. 1983

Oskar Myrvang f. 1906 d. 1985

Dagny Marie Myrvang f. 1908 d. 1908

Solve Myrvang f. 1911

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1919 til 1952 (Petra bodde nok her lenger)

 

Petra Mathilde Solvesdatter f. 1893 var søster til overnevnte Daniel Solvesen. Hun fikk et uekte barn i 1914 med Hans Severin Hansen f. 1888. I 1919 giftet hun seg med Jacob Nilsen f. 1893 fra Sandbrekkene og ble bosatt på Torsholtsaga. De overtok som leilendinger på Torsholtsaga i 1928 etter sin hennes bror Daniel Solvesen Saga. Norske gårdsbruk 1955 nevnes dem som bosatt på Torsholtsaga i 1955. Jacob døde i 1952. Petra døde i 1980.

 

Petra Mathilde Solvesdatter og Hans Severin Hansen sitt uekte barn:

Berta Sofie Nilsen Saga f. 1914

 

Petra Mathilde Solvesdatter og Jacon Nilsen sine barn:

Nils Jacob Nilsen Saga f. 1920 d. 1921

Nils Jacob Nilsen Saga f. 1922

Solve Nilsen Saga f. 1925

Harald Nilsen Saga f. 1927 d. 1929

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1956

 

Oskar Myrvang f. 1906 var sønn av Daniel Solvesen Torsholtsaga. Oskar giftet seg med Paula Elverhøy f. 1907. Hun var født på Kleven i Gjerpen. Han kjøpte eiendommen Øverbø/Øverland Bnr.48 i 1936. I 1956 overtok han som forpakter på Torsholtsaga Bnr.6. Eiendommen Øverbø/Øverland Bnr.48 ble leid bort. Han solgte denne eiendommen til sønnen Hans Daniel i 1967. Oskar døde i 1985. Paula døde i 1996. 

 

Se Øverbø/Øverland Bnr.48

 

 

Del 2

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1889 til 1899

 

Elias Jensen Solberg f. 1854 fra Løten kom til Hedrum og giftet seg der i 1879 med Hella Andrea Hansdatter f. 1859 fra Osestad i Hvarnes i Hedrum. Elias var eier og bruker av Osestad Gnr.124 Bnr.1 fra 1882 til 1888. Han kom til Siljan i 1889 som skogsbestyrer. De ble da bosatt på Torsholtsaga og Elias døde der i 1899. Hella Andrea bodde i 1900 som enke med barna i Myra. Hun døde i Siljan i 1940.

 

Barn:

Harald Solberg f. 1879 f. 1880

Hilda Amalie Solberg f. 1881 d. 1881

Albert Joachim Solberg f. 1882 d. 1939

Alma Marie Solberg f. 1885 d. 1974

Hilda Solberg f. 1887 d. 1946

Ingeborg Solberg f. 1889 d. 1989

Hans Solberg f. 1892 d. 1976

Eilert Solberg f. 1893 d. 1914

Borghild Solberg f. 1895 d. 1993

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1900 til ca 1917

 

Ole Martin Olsen f. 1860 og Karen Petrea Olsdatter f. 1855 bodde i 1900 og 1910 på Torsholtsaga Bnr.6. Ole Martin var da formann for tømmer og fløtningsarbeidet. De hadde frem til dette bodd på Vierød u/Gonsholt. Han kjøpte i 1917 eiendommen Torsholt/Østby Bnr.9 av Treschow og flyttet dit. Han døde der i 1932. Karen og arvingene solgte etter hans død eiendommen Torsholt/Østby Bnr.9 til sønnen Nils. Karen døde i 1939.

 

Se Vierød u/Gonsholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1916 (uvisst hvor lenge)

 

Gustav Gulliksen f. 1890 fra Standa i Siljan giftet seg i 1916 med Ingeborg Josefine Larsdatter f. 1898. Hun kom fra Torsholtsaga, men hennes mor var død og hennes far var gift på nytt og bosatt i Gjerpen. Gustav og Ingeborg Josefine ble bosatt på Torsholtsaga. I 1949 skilte Treschow ut Torsholt/Fostvedt Bnr.25 til Gustav. Han døde i Siljan i 1954. Ingeborg Josefine kjøpte eiendommen Torsholt/Fostvedt Bnr.25 av Treschow i 1957 og døde i Siljan i 1976.

 

Barn:

Margit Gulliksen f. 1916

Gunvor Marie Gulliksen f. 1918

Alv Gulliksen f. 1923 d. 1984

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1922 til 1933

 

Anton Hansen f. 1898 kom fra Austad og giftet seg i Gudrun Anette Kristiansen f. 1902 fra Sandbrekkene. De døpte barn bosatt på Torsholtsaga i 1922 og 1926. Dette var trolig denne brukerparten. De overtok Rønningen i 1933. Anton døde på Rønningen i Siljan i 1964. Sønnen Torbjørn overtok på Rønningen i 1972. Gudrun døde i 1985.

 

Barn:

Anne Marie Sikane f. 1922 d. 2003

Ragna Sikane f. 1926 d. 2015

Torbjørn Sikane f. 1937

 

Familieark

 

 

 

Del 3

En landhandel

 

 

Bosatt/Bruker her før 1900 til 1919

 

Karen Marie Johannesdatter f. 1849 kom fra Torsholtsaga der hennes far var sagmester. I 1900 og 1910 bodde hun på Torsholtsaga der hun drev landhandel. Karen Marie var ugift og hadde ved tellingene i 1900 og 1910 to forskjellige tjenestepiker boende hos seg, som også hjalp til i butikken. Karen Marie døde på Torsholtsaga i 1919.

 

Familieark