| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Dåpan (Nedre) – Gnr.31 Bnr.2

 

Se Dåpan før 1814

 

Kiste Søndre/Daapan – løpenummer 559b og 560b – senere Bnr.2 ble i 1869 utskilt fra Kiste Søndre - løpenummer 559 og 560:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/ 1/2 part av Daapan – løpenummer 559b.

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 560 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/Daapan – løpenummer 560b.

 

Kontrakt hvorved F W Treschow har gitt frk Mary Archer tillatelse til mot årlig avgift kr.5 og oppsigelse at oppføre en sommerbolig på denne eiendommen. Tinglyst 03.06.1887

I 1930 skilte Treschow ut husene til Hans Andersen Dåpan. Dette ble Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 som nå ble Dåpan nedre. Kiste Søndre/Daapan Bnr.2 ble en ren skogseiendom:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Daapan Bnr.2 den 28.02.1930, hvorved til Hans Andersen Daapan er utskilt Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31. Tinglyst 17.03.1930

 

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.2 – Daapan – eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.2 – Dåpan - 0 mark 11 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1854 til ca 1866

 

Ole Andersen f. 1823 fra Kløverød giftet seg 1. gang i 1849 med Inger Marie Olsdatter f. 1829 fra Moholt. Ole fikk leie Daapan nedre i 1854. Inger Marie døde der i 1862. Ole giftet seg på nytt i 1863 med hennes søster, Maren Pernille Olsdatter f. 1831 som da var enke etter Svend Nilsen Austad. Ole nevnes på Daapan nedre med familien i 1865. Vi ser der også to av hans kones barn fra hennes 1. ekteskap. Ole og familien flyttet før 1875, for da bodde de på Langestrand i Larvik i 1875. Det kom nye til Dåpan nedre i 1866 så de var nok da de flyttet. Ole og Maren Pernille bodde der med hennes datter Anne Helvig Svendsdatter og deres barn Inger Sofie og Arne. De bodde som leilending på Sletholt i Kjose da sønnen Arne ble konfirmert i 1880. Maren Pernille døde på Sletholt i Kjose i Brunlanes i 1884. Da Arne giftet seg i Eidanger i 1894 skrives Ole som Ole Sletholt. Ole ble enkemann da han 2. kone døde på Sletholt i 1884. I 1900 var Ole bosatt hos sønnen Arne og hans familie Dale u/Nordaleseter i Eidanger. Ole døde på Oklungen i Eidanger i 1903.

 

Ole Andersen og Maren Pernille Olsdatter sitt barn:

Arne Olsen f. 1865

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1866 til 1897 (Oline til 1901)

 

Arne Kristoffersen f. 1824 fra Moholt verk giftet seg i Hedrum i 1849 med Oline Jacobsdatter f. 1826 fra Hellenesmoen i Hedrum. De ble bosatt på Moholt verk der de døpte barn til og med til 1863 og nevnes der i 1865. Vi ser da at Arne var maseovnarbeider ved verket. Fra 1867 døpte de barn på Dåpan nedre og ble bosatt der. Arne døde på Dåpan nedre i 1897 og Oline døde der i 1901.

 

Barn:

Gunhild Marie Arnesdatter f. 1849

Johan Kristian Arnesen g. 1853 d. 1940

Anne Kirstine Arnesdatter f. 1857 d. 1945

Karen Arnesdatter f. 1857 d. 1857

Ellen Maria Arnesdatter f. 1860 d. 1861

Ellen Marie Arnesdatter f. 1863

Jacob Arnesen f. 1867 d. 1868

 

Familieark

 

 

 

Som nevnt øverst er Dåpan nedre fra 1930 Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1898 til 1941 (Hella Petrea levde til 1962)

 

Hans Olav Andersen f. 1877 var barnebarn av overnevnte Arne Kristoffersen via sin mor Gunhild Marie Arnesdatter. Hans Olav giftet seg i 1897 med Hella Petrea Svendsdatter f. 1872 fra Holt i Siljan. De døpte et barn bosatt på Moholt i 1898, før Hans overtok som leilending på Dåpan nedre etter sin morfar som døde i 1897. I 1930 skilte Treschow ut Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 fra Kiste Søndre/Daapen Bnr.2 og solgte eiendommen til Hans som Daapan Nedre. Treschow skilte også ut skogseiendommen Kiste Søndre/Daapan-skog Bnr.32 fra Kiste Søndre/Skog Bnr.15 og solgte også denne til Hans. Hans døde på Dåpan nedre i 1941. Da Helle Petrea ble enke i 1941 solgte hun i 1942 Dåpan nedre til datteren Agnes Sofie. Hella Petrea døde i 1962.

 

Barn:

Agnes Sofie Dåpan f. 1898

Inga Dåpan f. 1899 d. 1925

Gudrun Helene Dåpan f. 1906 d. 1956

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1942

 

Agnes Sofie Dåpan f. 1898 kjøpte Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 og Kiste Søndre/Daapan-skog Bnr.32 av sin mor i 1942.

 

Se under hennes foreldre