| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/en del av indmarken – Gnr.31 Bnr.8

 

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 560a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/innmarken – løpenummer 560g – senere Bnr.8.

I 1880 ble flere bruk fra Kiste Nordre og Kiste Søndre sammenføyd med Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b, blant annet Kiste Søndre/innmarken – løpenummer 560g – senere Bnr.8.

Se videre på Kiste Søndre/Holtsrønningen Bnr.4

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre