| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Eidet - skogen Gnr.32 Bnr.15

 

 

 

I 1873 ble skogen skilt ut fra Eidet som Moholt/Eidet (skogen) – løpenummer 565a – senere Bnr.15:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Eidet - løpenummer 565a den 11.09.1873 og tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/Eidet (innmarken) – løpenummer 565f – senere Bnr.20. Den resterende delen ble Moholt/Eidet (skogen) – løpenummer 565a – senere Bnr.15.

 

 

Siljan 1875

Eide - skov – løpenummer 565a

Eide skov ubeboet

 

Moholt/Naphaug Bnr.30 ble i 1894 sammenføyd med Moholt/Eidet (skogen) Bnr.15. Tinglyst 04.10.1894

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.15 – Eidet - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.15 – Eidet - 6 mark 11 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

Manntall for Moholt