| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814


 

Rød/Dalsbakken Gnr.27 Bnr.7

 

 

Aksel Joakim Pettersen skilte i 1946 ut eiendommen Rød/Dalsbakken Bnr.7 fra Rød/innmarken Bnr.3 og solgte den til Anders Olsen Grønsholt:

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/innmarken Bnr.3 den 03.07.1946, hvorved til Anders Gonsholt er utskilt Rød/Dalsbakken Bnr.7.

Skjøte på Rød/Dalsbakken Bnr.7 fra Aksel P Rød f. 09.07.1892 til Anders O Gonsholt f. 09.07.1891 for kr. 315. Datert 11.09.1946

 

 

Matrikkelutkast 1950

Rød Gnr.27

Bnr.7 – Dalbakken - 0 mark 05 øre - Anders O. Gonsholt

 

Anders Olsen Grønsholt sin sønn Ragnvald Gonsholt overtok i 1963 eiendommen Rød/Dalsbakken Bnr.7. (Datert 05.01.1963)

 

 

 

Manntall for Rød