| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

Moholt/Moholtneset Gnr.32 Bnr.23

 

 

Treschow skilte i 1891 ut eiendommen Moholt/Moholtneset Bnr.23:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved utskilt Moholt/en skoletomt Bnr.21, Moholt/Søndre Bnr.22, Moholt/Moholtneset Bnr.23, Moholt Bnr.24. Tinglyst 11.09.1891

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.23 – Moholtneset- eier/bruker F M Treschow

 

 

 

 

 

Manntall for Moholt