| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814

 


  

Rustad u/Tormodsrød

 

Rustad før 1814 (Rustad lå rundt 1801 trolig under Søntvedt)

 

Undernevnte Halvor Paulsen og Marie Knudsdatter var husmenn med jord under Søntvedt i 1801. Det var to husmannsplasser under Søntvedt i 1801. Rønningen var en av plassene. De hadde døpt barn bosatt på Søntvedt fra 1791 og da Halvor døde i 1803 stod det at han døde på Søntvedt. Da Maria døde i 1820 ble hun gravlagt som "Maren Knudsdatter, huusmand Halvor Paulsen Rustads enke 63 aar". Da sønnen Knud ble født i 1797, står det at han ble født på Søntvedt. Da han ble gift i 1834 stod det at han var født på Rustad. Datteren Anne bodde på Rustad da hun giftet seg i 1819. Sønnen Nils fikk festeseddel på plassen Rustad u/Tormodsrød i 1822: Festebrev fra Løvenskiold til Nils Halvorsen og hustru på plassen Rustad u/Tormodsrød. Tingl. 18.01.1822. Under Tormodsrød nevnes bare en plass i 1801. Det må ha vært plassen som het Nyhus og som bare nevnte rundt dene tiden. Dermed kan det virke som om plassen Rustad lå under Søntvedt i 1801?

 

Jeg er usikker på når plassen ble underlagt Tormodsrød.

 

 

Manntall for Rustad

 

 

 

 

Bosatt her fra 1791 til 1803 (Maria til 1820)

 

Halvor Paulsen f. 1752 fra Rød u/Sølland giftet seg i 1781 med Maria Knudsdatter f. 1761. Hun var datter av Knud Knudsen Søntvedt. De døpte barn bosatt på Rød u/Sølland frem til 1787. Fra 1791 døpte da barn bosatt på en plass under Søntvedt. Dette var trolig plassen Rustad som, i alle fall på denne tiden, muligens lå under Søntvedt. Da Halvor døde i 1803 stod det Søntvedt. Datteren Anne bodde på Rustad da hun giftet seg i 1819. Da sønnen Knud ble født i 1797, står det at han ble født på Søntvedt. Da han ble gift i 1834 stod det at han var født på Rustad. Da Maria døde i 1820 ble hun gravlagt som "Maren Knudsdatter, huusmand Halvor Paulsen Rustads enke 63 aar".

 

Se Rustad u/Søntvedt før 1814

 

 

 

 

Bosatt her fra 1819 til ca 1822

 

Nils Halvorsen f. 1791 var sønn av overnevnte Halvor Paulsen. Nils giftet seg i Gjerpen i 1819 med Marte Nilsdatter f. 1790 fra Holm i Gjerpen. Nils fikk festeseddel på plassen Rustad u/Tormodsrød i 1822: Festebrev fra Løvenskiold til Nils Halvorsen og hustru på plassen Rustad u/Tormodsrød. Tingl. 18.01.1822. De døpte barn bosatt på Rustad i 1820 og 1822 før de flyttet til Gjerpen. Hans mor døde på Rustad i 1820.

 

Barn født i Siljan:

Halvor Nilsen f. 1820

Nils Nilsen f. 1822

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1825 til 1852 (Helvig til 1855)

 

Jacob Abrahamsen f. 1798 fra Kløverød giftet seg Gjerpen i 1821 med Helvig Jensdatter f. 1791 fra Kleven i Gjerpen. De kom til Berberg i Gjerpen, men flyttet til Siljan i 1825. De kom da til Rustad. Rustad lå under Søntvedt, men før 1846 kom den under Tormodsrød. Jacob og Helvig nevnes som husmann på Rustad u/Tormodsrød i 1846. Jacob døde på Rustad i 1852 og Helvig døde der i 1855.

 

Barn:

Abraham Jacobsen f. 1822

Jens Jacobsen f. 1825 d. 1911

Jon Jacobsen f. 1828

Isak Jacobsen f. 1830 d. 1831

Jacob Jacobsen f. 1832

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1865

 

Hans Rasmussen f. 1829 fra Hogstad giftet seg i 1856 med Gunhild Pedersdatter f. 1825 fra Høiseth. De døpte et barn bosatt på Hogstad i 1856, men har siden kommet til Rustad og nevnes der i 1865. De kom siden til Hogstad igjen. Det er usikkert hvor lenge de bodde på Rustad.

 

Se Hogstad

 

 

 

 

Nevnt her i 1872

 

Karen Anundsdatter f. 1818 som nevnes på Gata u/Sølland i 1865 døde på plassen Rustad u/Tormodsrød i 1872.

 

Se Gata u/Sølland

 

 

 

 

Ifølge Bakken nevnes i Kristen Rustad fra Sandsvær som den siste som bodde på plassen. Han skal ha flyttet tilbake til Sandsvær.