| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

 

Øverbø/Hagen Gnr.19 Bnr.66

 

Senere adresse: Gurholtveien 17

 

 

Øverbø/Hagen Bnr.66 ble i 1946 utskilt fra Øverbø/Hagen Bnr.25 og selges i 1950 fra Hans Øverbø til Johannes J Hagen:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Hagen Bnr.25 den 30.08.1946, hvorved til Johannes J Hagen er utskilt Øverbø/Hagen Bnr.66.

Skjøte på Øverbø/Hagen Bnr.66 fra Hans Øverbø f. 18.12.1897 til Johannes J Hagen f. 02.06.1899 for kr. 1000. Datert 23.08.1950.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.66 – Hagen - 0 mark 04 øre - Johan J. Hagen   

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

Bosatt her fra 1946

 

Johannes Johannesen f. 1899 kom i 1946 til Øverbø/Hagen Bnr.66. Han kjøpte eiendommen i 1950 og døde i 1970.

 

Familieark