| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Skole (Grendehus) Gnr.32 Bnr.36

 

Senere adresse Løkkeveien 70

 

Eiendommen Moholt/Skole (Grendehus) Bnr.36 ble utskilt i 1938 og solgt til Siljan kommune:

Skylldelingsforretning avholdt 14.11.1938 på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved til Siljan kommune er utskilt Moholt/Skole Bnr.36.

Skjøte på Moholt/Skole Bnr.36 fra Anton H Moholt f. 23.05.1889 og hustru Marie Sale f. 15.10.1892 til Siljan kommune for kr. 500. Datert mai 1939

 

 

 

Manntall for Moholt