| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Rønningenmyra Gnr.19 Bnr.10

 

Senere adresse: Øverbølia 57

 

Se Rødningerne u/Øverbø

 

 

Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d (og h) - senere Bnr.10

 

Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 ble i 1857 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 og solgt fra Peder Pedersen Limi til Peder Jacobsen:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 den 11.07.1857, tinglyst 03.11.1857, hvorved Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 ble utskilt.

Skjøte på Øverbø løpenummer 532d fra Peder Pedersen Limi til Peder Jacobsen for 100 spd med div forbehold som havnerett og annet. Datert og tinglyst 13.07.1857

 

Øverbø Bnr.11 og Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 ble i 1859 utskilt fra Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 den 4, 5, 11 og 12.11.1858, tingl. 14.02.1859, hvorefter er utskilt Øverbø Bnr.11 og Øverbø/Sandbrekke Bnr.12.

 

Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15 ble i 1863 utskilt fra Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10:

Skylldelingsforetning avholt den 19.08.1861, tinglyst 04.03.1863 hvorved fra Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 er utskilt Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15.

 

Lars Pedersen overtok Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 etter sine foreldre i 1878:

Hjemmelsdokument paa skifte i boet efter Peder Jacobsen Rønningen og hustru slutt 24.09.1878, hvorefter stervbosønnen Lars Pedersen er utlagt Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 for kr. 500. Tinglyst 23.10.1878

Lars Pedersen Rønningenerne solgte i 1904 Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.21 til Solve Danielsen Myra:

Skjøte på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.21 fra Lars Pedersen Rønningerne til Solve Danielsen Myra for kr. 4300. Datert 18.04.1904, 16.11.1904

 

Solve Danielsen Myra solgte i 1921 Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.21 samt Sørbø Bnr.3 til sønnen Hans Solvesen Myra:

Skjøte på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.21 samt Gnr.18 Bnr.3 fra Solve Danielsen Myra til sønnen Hans Solvesen Myra for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 1000. Datert 05.12.1921, tingl. 14.12.1921

 

Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 med flere bruk ble i 1930 solgte på auksjon til Lauritz Hansen Omsland:

Auksjonskjøte på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 med flere bruk til L H Omsland for kr. 6600. Datert 04.12.1930, tinglyst 05.12.1930

 

Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 ble i 1933 solgte på auksjon til Anton Hansen Sikane:

Auksjonskjøte på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 med flere bruk til Anton Hansen Sikane for kr. 8000. Datert 28.06.1933, tinglyst 06.10.1933

 

Øverbø/Øverli Bnr.49 ble i 1936 utskilt fra Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 den 28.05.1936, hvorved er utskilt Øverbø/Øverli Bnr.49

 

Øverbø/Skaumo Bnr.57 ble i 1939 utskilt fra Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 den 15.05.1939, hvorved er utskilt Øverbø/Skaumo Bnr.57

 

Øverbø/Høgli Bnr.65 ble i 1946 utskilt fra Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 den 20.08.1946, hvorved er utskilt Øverbø/Høgli Bnr.65

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1857 til 1878

 

Peder Jacobsen f. 1821 fra Siljan giftet seg i 1845 med Anne Larsdatter f. 1824 fra Øverbø. De døpte barn bosatt på Rønningen u/Øverbø og i 1857 kjøpte Peder eiendommen Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 av Peder Pedersen Limi. Familien bodde i 1865 på Øverbø/Rødningerne (plads) løpenummer 532g. Hans svigerfar, Lars Larsen, var husmann under dette samme bruket. Anne døde i 1872. Peder døde i 1878.

 

Barn:

Jacob Pedersen f. 1846

Lars Pedersen f. 1848 d. 1934

Karen Marie Pedersdatter f. 1849

Ingeborg Pedersdatter f. 1850 d. 1870

Berte Pedersdatter f. 1853 d. 1917

Lovise Pedersdatter f. 1860 d. 1861

Johan Pedersen f. 1864 d. 1865

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1878 til 1904

 

Lars Pedersen f. 1848 var sønn av overnevnte Peder Jacobsen. Lars giftet seg i 1877 med Pernille Pedersdatter f. 1850 fra Høiseth. De ble bosatt på Øverbø og Lars overtok i 1878 Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 etter sine foreldre. Han kjøpte i 1897 Øverbø/Rydningerne Bnr.21 av Mathilde Jacobsen Øverbø. Han nevnes i 1900 som bruker av Øverbø Bnr.10 og Øverbø Bnr.21. Lars solgte i 1904 Øverbø Bnr.10 og Øverbø Bnr.21 til Solve Danielsen. Treschow solgte i 1905 Sørbø Bnr.5 og Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7 til Lars. Lars Pedersen brukte i 1910 Sørbø Bnr.5 og Øverbø Bnr.1 og Bnr.7. Lars overdro i 1917 Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7 til sønnen Jacob Larsen. Lars overdro i 1917 blant annet Sørbø Bnr.5 til sin sønn Petter Larsen. Pernille døde på Øverbø i 1931 og Lars døde der i 1934.

 

Barn:

Petter Anton Larsen f. 1877 d. 1946

Mathilde Larsdatter f. 1879 d. 1962

Inga Larsdatter f. 1881 d. 1950

Anna Larsdatter f. 1881 d. 1883

Jacob Larsen f. 1884 d. 1884

Jacob Larsen f. 1885 d. 1928

Anna Marie Larsdatter f. 1888 d. 1964

Lars Larsen f. 1891 d. 1891

Petra Lovise Larsdatter f. 1892 d. 1984

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1900 og 1901

 

Peder Pedersen f. 1819 bodde han som enkemann og føderådsmann hos Lars Pedersen i Rønningen under Øverbø. Han døde der i 1901. De var ikke i nær familie.

 

Se Høiseth

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1904 til 1921

 

Solve Danielsen f. 1851 var sønn av Daniel Olsen. Solve giftet seg 1. gang i 1880 med Hanna Mathilde Hansdatter f. 1856 fra Storemyr i Brunlanes. De ble bosatt på Myra u/Sørbø. Hanna Mathilde døde der i 1885. Solve giftet seg 2. gang i 1891 med Berte Pedersdatter f. 1853 fra Rønningene u/Øverbø. De bodde videre på Myra u/Sørbø Bnr.4. Løvenskiold solgte i 1886 Sørbø Bnr.4 til Treschow. Solve overtok som husmann/leilending der, da hans far døde i 1889. I 1900 ser vi at Solve ikke var husmann, men leilending på Sørbø/Myren Bnr.4 og Sørbø Bnr.3. Det kan være det ble en endring da Treschow kjøpte Sørbø Bnr.4 i 1886. Det var i 1900 egen leilending der og ingen husmann. Solve Danielsen kjøpte i 1904 Sørbø Bnr.3 av Petter Solvesen Øverbø. Lars Pedersen Rønningenerne solgte i 1904 Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.20 til Solve. Det kom i 1904 ny leilending på Sørbø/Myren Bnr.4. Berte døde på Øverbø i 1917. Solve Danielsen Myra solgte i 1921 Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.20 samt Sørbø Bnr.3 til sønnen Hans Solvesen Myra

 

Se Sørbø/Myra Bnr.4

 

 

Bosatt(Nevnt)/Bruker her fra 1921 til 1930

 

Hans Anton Solvesen f. 1882 var sønn av overnevnte Solve Danielsen. Hans kjøpte Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og Øverbø Bnr.21 samt Sørbø Bnr.3 av sin far i 1921. Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10, Øverbø Bnr.21 og Sørbø Bnr.3 ble i 1930 solgte på auksjon til L H Omsland. Hans var ugift og døde i 1971. Noe usikkert hvor han til en hver tid bodde.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt(Nevnt)/Bruker her fra 1930 til 1933

 

Laurits Hansen f. 1881 fra Omsland i Kjose giftet seg i 1910 med Maren Petrea Arnesdatter f. 1883 fra Kiste. Lauritz kjøpte i 1930, blant annet, Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 på auksjon. Eiendommen ble solgt på nytt på auksjon i 1933.

 

Se Øverbø/Fossheim Bnr.26

 

 

Bosatt(Nevnt)/Bruker her fra 1933

 

Anton Hansen f. 1898 giftet seg i 1922 med Gudrun Anette Kristiansen f. 1902. Anton kjøpte i 1930, blant annet, Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 på auksjon. Han nevnes som eier også i 1950.

 

Se Torsholtsaga