| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Vestre – Gnr.23 Bnr.19

 

 

Treschow skilte i 1891 Gurholt/Vestre Bnr.19 fra Gurholt/Nordre Bnr.14:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Nordre Bnr.14 den 04.09.1891, hvorved utskilt Gurholt/Vestre Bnr.19. Tinglyst 11.09.1891

Treschow solgte i 1893 Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 til Kristian Gundersen:

Skjøte på Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 fra F W Treschow til Kristian Gundersen for kr. 4800, hvorpå sælger forbeholdt seg retten veirett, strandrett, jagtrett, tømmerlegger osv. Datert 14.02.1893, tinglyst 02.03.1893

Kristian Gundersens enke og arvinger solgte i 1906 Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 til sønnen Peder Kristiansen Gurholt:

Skjøte på Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 fra Kristian Gundersens enke og arvinger ifølge attest til Peder Kristiansen Gurholt for kr. 4400, med forbehold for enken av livsvarig bruksrett til eiendommen og i sykdomstilfelder forsvarig pleie. Datert 18.12.1906, tinglyst 16.01.1907

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Vestre Bnr.19 den 26.10.1908, hvorved utskilt Gurholt/Nordheim Bnr.22. Tinglyst 18-19.11.1908

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Vestre Bnr.19 den 31.01.1931, hvorved utskilt Gurholt/Norestad Bnr.27. Tinglyst 06.02.1931

Etter at Peder Kristiansen Gurholt døde i 1939 overtok hans søstre Karine og Ida Gurholt gården Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19:

Grunnbokshjemmel for søstrene Karine og Ida Gurholt (begge myndige) til Gurholt/Vestre Bnr.18 og Gurholt/Vestre Bnr.19 i henholdt til testamente oprettet av Peder K Gurholt den 14.02.1939 og dødsattest for den samme av 02.06.1939

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Vestre Bnr.19 den 19.12.1945, hvorved utskilt Gurholt/Fosnes Bnr.31.

 

Gurholt/Vestre Bnr.18 ble drevet sammen med Gurholt/Vestre Bnr.19 frem til 1947. Da ble Gurholt/Vestre Bnr.19 solgt fra Karine og Ida Gurholt til Peder H Nordheim.

 

Karine og Ida Gurholt solgte i 1947 Gurholt/Vestre Bnr.19 til Peder H Nordheim:

Skjøte på Gurholt/Vestre Bnr.19 fra Karine og Ida Gurholt født henholdsvis 01.01.1873 og 25.01.1880 til Peder H Nordheim f. 11.12.1898 for kr. 1950. Datert 11.04.1947

 

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.19 – Gurholt vestre – eier/bruker Kristian Gundersen

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.19 - Gurholt vestre - 0 mark 70 øre - Peder H. Norheim 

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

Gurholt/Vestre Bnr.19 sammen med Gurholt/Vestre Bnr.18 frem til 1947.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1947

 

Peder Nordheim f. 1898 fra Haugen u/Gurholt giftet seg i 1929 med Ågot Olsen f. 1902 på Glenna i Gjerpen. Peder Nordheim kjøpte i 1932 Gurholt/Norstad Bnr.27 av Peder Kristiansen Gurholt. Peder Nordheim kjøpte i 1947 Gurholt/Vestre Bnr.19 av Karine og Ida Gurholt. Peder døde i 1971 og Ågot døde i 1989.

 

Barn:

Henry Nordheim f. 1929

Lilly Solveig Norheim f. 1936

 

Familieark