| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/en skoletomt Gnr.32 Bnr.21

 

 

Eiendommen Moholt/en skoletomt Bnr.21 ble utskilt i 1891:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved utskilt Moholt/en skoletomt Bnr.21, Moholt/Søndre Bnr.22, Moholt/Moholtneset Bnr.23, Moholt Bnr.24. Tinglyst 11.09.1891

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.21 – Moholt (skoletomt) - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

 

 

Manntall for Moholt