| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814 


 

Tormodsrød/Kaasene Gnr.2 Bnr.4

 

 

Tormodsrød/Kaasene Bnr.4 – løpenummer 486 ble solgt av Ole Olsen Saga til Løvenskiold i 1828:

Skjøte fra Ole Olsen Saga til Løvenskiold paa jordstykke Engekaasen for 100 spd. Tingl. 21.01.1828

 

Denne Ole Olsen Saga må vel da ha vært Ole Olsen f. 1778 på Saga u/Tveitan? Hvordan han i så fall kom til å eie dette jordgodset på Tormodsrød er uvisst.

 

 

Matrikkelen 1838

Thormodsrød matrikkelnr. 156 (gammelt matrikkelnummer 157)

Løpenummer 486 - Pladsen Thormodsrødsaasen - Fossum jernverk

 

 

Siljan 1865

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0011 001 øvre Tormodsrødkaasen 486 0

Merknad: (S/L: 237/30) Drives som Underbrug under Løbe No 488. Ingen Folk, Fæ eller Udsæd.

 

 

 

Siljan 1875

Thormodsrødskaasen (et jordstykke) – løpenummer 486

ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 488

 

 

Tormodsrød/Kaasene Bnr.4 – løpenummer 486 ble, sammen med annet jordgods, solgt av familien Løvenskiold til Treschow i 1886:

Skjøte på, blant annet, Tormodsrød/Kaasene Bnr.4 m.m. fra kammerherrinde Hedvig Løvenskiold til F W Treschow. Tingl. 01.12.1886

 

 

Matrikkelen 1905 
Tormodsrød Gnr. 2
Bnr.4 -
Kaasene - eier/bruker Treschow

 

Matrikkelutkast 1950 
Gnr. 2 - Tormodsrød 
Bnr.4 - Kåsene - F. M. Treschow
 

 

 

Manntall Tormodsrød