| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Prestejordhagen – Gnr.28 Bnr.18

 

Senere adresse Gonsholtveien 50

 

Se Gonsholt Søndre/Prestejordet Bnr.8

 

I 1922 skilte Treschow ut Gonsholt Søndre/Prestejordshagen Bnr.18 fra Gonsholt Søndre/Prestejordet Bnr.8. Dette var husene og noe jord. Han solgte den utskilte eiendommen samme året til enken etter Knut Arnesen, Marthe Marie Gulliksdatter, kaldt Marte Kiste.

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Præstejordet Bnr.8 den 07.06.1922, hvorved er utskilt til Treschow eiendommen Gonsholt Søndre/Præstejordshagen Bnr.18. Tinglyst 24.06.1922

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Præstejordshagen Bnr.18 fra Treschow til Marie Kiste for kr. 7000, hvorhos selger har forbeholdt seg veirett, strandrett, jagtrett osv. Datert 11.09.1922, tinglyst 18.10.1922.

Det som ble igjen av Gonsholt Søndre/Prestejordet Bnr.8 var da en ubebodd skogseiendom eid av Treschow.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.18 – Perstejordhagen - 0 mark 35 øre - Marie Kiste 

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1922 til 1956

 

Knut Arnesen f. 1880 fra Kiste kjøpte i 1908 eiendommen Øverbø/Fosheim Bnr.26. Han giftet seg i 1910 med Marthe Marie Gulliksdatter f. 1885. Hun var fra Gonsholt Søndre og var datter av overnevnte Gullik Mathisen. Knut solgte i 1913 eiendommen Øverbø/Fosheim Bnr.26 og samme året døpte Knut og Marthe Marie barn bosatt på Prestejordet u/Gonsholt Søndre. Knut døde på Prestejordet i 1920. I 1922 skilte Treschow ut eiendommen Prestejordshagen Bnr.18 fra Prestejordet Bnr.8 og solgte den til Marte Marie. Det fulgte med havnerett i Prestejordet Bnr.8. Det var husene og noe jord som da ble skilt ut fra Prestejordet Bnr.8. Treschow beholdt resten som da var skogseiendommen. (I Norske gårdsbruk står det at hovedhuset på Prestejordshagen er fra 1912.) Sønnen Arne overtok eiendommen Prestejordshagen Bnr.18 i 1955. Marthe Marie døde i 1956.

 

Se Gonsholt Søndre/Prestejordet Bnr.8

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1955

 

Arne Kiste f. 1913 var sønn av overnevnte Knut Arnesen. Arne giftet seg i 1941 med Alvhild Lovise Eliassen f. 1918 fra Skien. De ble bosatt hos hans mor på Prestejordshagen og overtok plassen etter henne i 1955. Moren døde året etter. Sønnen Lars Tore overtok etter dem i 1975. Arne døde i 1988. Alvhild døde ikke før 2012.

 

Barn:

Berit Marie Kiste f. 1942

Karin Linda Kiste f. 1943

Alf Kiste f. 1946

Solveig Helene Kiste f. 1950

Knut Kiste f. 1951

Elisabeth Kiste f. 1954

Lars Tore Kiste f. 1955

Anne Grethe Kiste f. 1959

 

Familieark